Kan je je huis schenken wanneer je nog leeft?

9
Delen

Iets erven, dat doen we ooit op een dag wellicht allemaal. Misschien heb jij er al aan gedacht hoe je kan vermijden dat je nabestaanden straks opgezadeld zitten met hoge erfeniskosten. Zou het voordeliger zijn om voor je dood je huis aan je kinderen, partner of dierbaren te schenken? Inpakken met een strik errond? Nu ja, zo eenvoudig is het niet. We zochten de meest prangende vragen voor je uit.

Schenken, hoe doe je dat?

Onroerend goed, dat is de officiële term voor een goed dat je niet kan verroeren/verplaatsen, zoals een huis, een appartement en alle zaken die daarbij horen zoals een inbouwdouche, dakgoten … Die strik errond kunnen we wel vergeten. Vanuit de redenering dat je een woning of bouwgrond niet kan verplaatsen en dus met andere woorden niet zomaar aan iemand kan geven, is een bezoek aan je notaris vereist. Die zorgt voor de notariële akte en de registratie hiervan. België zou België niet zijn als hier geen prijskaartje aan zou hangen, de schenkbelasting.

kan-je-je-huis-schenken-wanneer-je-nog-leeft-5

Foto: Pinterest (blog.eyeopen.nl)

Is er een schenkbelasting?

Door een wijziging in de wetgeving, is het de laatste jaren zeker de moeite waard geworden om over schenken na te denken. De belasting verschilt per gewest en is afhankelijk van de band tussen de schenker en begiftigde en van de grootte van de schenking. Hoe groter de waarde, hoe hoger het tarief. Hoe verder de graad van verwantschap, hoe meer je moet betalen. In dit geval spreken we van progressievoorbehoud.

Wanneer valt jouw schenking onder de Vlaamse schenkbelasting:

  • Je bent een inwoner van België en de gemeente waar je belastingen aangeeft (je fiscale woonplaats) lag tijdens de laatste 5 jaar voor de schenking in het Vlaams Gewest. Heb je in de afgelopen 5 jaar ook in het Brusselse of Waalse Gewest gewoond, dan heeft het gewest waar je het langste gewoond hebt de bovenhand.

Woon je met andere woorden in Gent maar ligt het huis dat je wil schenken in een pittoresk dorpje in de Ardennen, dan geldt nog altijd de Vlaamse schenkbelasting.

  • Je bent geen rijksinwoner, maar het onroerend goed dat je schenkt, ligt wel in het Vlaams Gewest.

Hoeveel moet je betalen?

De schenkbelasting wordt berekend op basis van de verkoopwaarde van hetgeen geschonken wordt.

Bedrag vanaf Bedrag tot Percentage: in rechte lijn: voor echtgenoten, samenwonenden, ouders, grootouder, kind, kleinkind, stiefkinderen Percentage voor alle andere personen: broers en zussen, ooms en tantes,  kennissen, …
€ 0 € 150.000 3 % 10 %
€ 150.000,01 € 250.000 9 % 20 %
€ 250.000,01 € 450.000 18 % 30 %
€ 450.000,01 27% 40 %

(bron: http://belastingen.vlaanderen.be/tarief-onroerende-goederen)

Voorbeeld: Als 55-jarige mama uit Gent wil ik mijn appartement nu al aan mijn zoon Ruben schenken. Het appartement is ingeschat op € 235.000. Dat komt neer op een schenkbelasting van € 12.150.

Kan het ook wat minder zijn?

In sommige gevallen kan je genieten van een lager tarief. In Vlaanderen geldt dat voor schenkingen van onroerende goederen die gerenoveerd zullen worden of voor een minimumperiode van 9 jaar zullen worden verhuurd. Tot 31/12/2019 is een verlaagd tarief voor bouwgronden waarop een van de begunstigden zijn hoofdverblijfplaats vestigt. Neem zeker eens een kijkje op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Wie betaalt?

Ben jij de gelukkige die een schenking mag ontvangen, dan zal het aanslagbiljet op jouw naam worden opgemaakt. Dat belet natuurlijk niet dat je samen met de schenker kan afspreken om het bedrag onderling te verdelen en samen te betalen.

Voordeliger dan erfbelasting?

De regel bij erfbelasting is: hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe meer de erfgenamen zullen moeten betalen. Alles wat al werd geschonken tijdens het leven, telt niet meer mee voor de bepaling van de erfbelasting. Op dat vlak is het zeker de moeite waard om na te denken over een schenking. Het klinkt misschien een beetje luguber maar het is wel zaak om nog minimum 3 jaar na het schenken te blijven leven. Zoniet wordt de waarde van het onroerend goed mee opgenomen bij de bepaling van de erfbelasting op eventuele andere onroerende goederen. En dat betekent meer betalen. Ben je de trotse eigenaar van meerdere woningen en wil je ze schenken aan eenzelfde persoon, doe dit dan niet allemaal op hetzelfde moment of binnen de 3 jaar. Ook in dat geval kom je in een hoger tarief terecht.

notaris-schenking

Foto: Pinterest (blog.eyeopen.nl)

Kan je je nog bedenken?

Denk er wel aan, gegeven is gegeven. En het is niet altijd mogelijk om een schenking ongedaan te maken. Reken daarom op de goede raad van je notaris en weeg af of jouw schenking echt de beste beslissing voor jou is. Zo kan je bijvoorbeeld schenken met voorbehoud van vruchtgebruik waardoor je wel nog in je huis kan blijven wonen tot je overlijdt.

Auteur: KP
Bron: Vlaanderen.be

Delen
  • André Smet

    Voor alle zekerheid: klopt de berekening van het voorbeeld van 235.000 wel ? Zelf kom ik niet aan 21.150, maar aan 12.150.

    • Zimmo

      Dag André,

      Wanneer je -zoals in het voorbeeld- aan je zoon schenkt, dan valt het bedrag van 235.000 euro binnen de schijf van 9%. En 9% van 235.000 euro is 21.150 euro.

      • Marijn de Jonge

        Het lijkt mij toch eerder 12150,00 te zijn, schijf van 0 tot 150000 aan 3% en schijf van 150001 tot 250000 (in dit geval dan tot 235000) aan 9%. Zo staat het toch in duidelijk in de tabel. Mvg.

        • Danny

          Ja zo zal het inderdaad wel zijn. De auteur is al gebuisd als boekhouder.

        • Zimmo

          Dag Marijn en André,

          Jullie hebben gelijk. Onze redacteur had het gehele bedrag in de tweede schuif gestoken terwijl het inderdaad is zoals Marijn aangeeft. We hebben het dan ook aangepast in het artikel.

  • Johan Verbrugge

    Ik heb twee zonen. Kan ik mijn appartement aan één van mijn zonen schenken?

  • johan

    Wat het artikel ook had kunnen bespreken is de efficiëntere techniek van verkoop.

    Ipv je huis te schenken en zowel schenkings- als registratie-kosten te betalen; kan je je huis gewoonweg verkopen aan je erfgenaam. (met vruchtgebruik)

    Het geld dat je erfgenamen nodig hebben om je goed te kopen, kan je (virtueel) cash schenken.

    Het verschil? Ipv 10% registratierechten + 6% schenkingsrechten betaal je enkel 10% registratierechten. Wel moet je de cash-schenking wel doen met sporen (aangetekende brieven), en mag de schenker niet binnen de 3 jaar overlijden; anders betaal je wel schenkingsrechten op het bedrag.

    • disqus_DMoKEHC3QF

      het tarief van 6% schenkingsrechten bestaat volgens mij niet, het is 3, 9, 18, enz.
      registratierechten worden enkel bij verkopen geheven en schenkingsrechten enkel bij schenkingen, nooit samen

    • Gregory Buts

      Kan je niet gewoon delen van je huis schenken? Bvb mijn huis is 300.000 euro waard en ik schenk de helft aan mijn zoon
      een aantal jaar later schenk je de andere helft