Welke bescherming biedt de wet als je een woning laat bouwen?

Share.

Of het nu een appartement of een huis is; wie een sleutel-op-de-deurwoning bouwt, krijgt ongetwijfeld te horen over de wet Breyne. De woningbouwwet biedt de koper van een sleutelklare woning een uitgebreide bescherming op verschillende vlakken. En dat heeft toch zeker zo zijn voordelen voor de koper.

Hoe ben je beschermd?

Bij een woning op plan, zogenaamde sleutel-op-de-deurwoningen verkoopt een projectontwikkelaar of bouwpromotor huizen of appartementen nog voordat er een bouwvergunning voor afgeleverd is. Jij hoeft er alleen vertrouwen in te hebben dat deze woning zo wordt gerealiseerd zoals staat vooropgesteld in het plan. Als koper kan je rekenen op de woningbouwwet, de wet Breyne, die alleen van toepassing is wanneer je met één aannemer – en dus niet met verschillende – in zee gaat. De wet Breyne moet volledig en correcte informatie verstrekken aan de koper.

Wat garandeert de woningbouwwet, de wet Breyne?

Volgens de wet Breyne moeten een aantal vermeldingen verplicht schriftelijk in de overeenkomst opgenomen worden. De wet Breyne garandeert de toekomstige eigenaar…

 • een voorschot van maximum 5% op de totaalprijs te betalen
 • een vooraf vastgestelde totaalprijs
 • een verplichte oplevering in een voorlopige fase, en een jaar later als definitieve fase
 • een verplicht voorziene waarborg mogelijk tot tien procent van de totaalprijs

De wet Breyne garandeert ook dat er strenge aansprakelijkheidsregels op de bouwfirma berusten. Zo is de verkoper niet alleen aansprakelijk wegens verborgen gebreken. Ook de tienjarige aansprakelijkheid voor zware, zelfs zichtbare gebreken berust op hem.

Sleutel-op-de-deurwoningen worden in de meeste gevallen gepresenteerd met digitale versies.

Opgepast in deze gevallen

Sommige sleutel-op-de-deur-firma’s nemen de wet Breyne niet al te nauw. Wees extra waakzaam voor volgende mogelijke vragen van de bouwende partij.

Voorschot betalen

Het zou niet mogen maar toch moet je je voor deze vragen behoeden wanneer het op het betalen van een voorschot aankomt.

 • Meer betalen dan de vooropgelegde 5%.
 • Voorschot betalen, ook al staat er als voorwaarde opgenomen dat je eerst zeker moet zijn van een hypothecaire lening ,of wanneer de aannemer moet zeker zijn van de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning.
 • Voorschot betalen zonder een factuur te krijgen.

Eist een promotor een voorschot hoger dan 5 procent, dan is ook een strafklacht tegen de promotor mogelijk, omdat de wet dan expliciet in een strafsanctie voorziet.

Waarborg

Ook opgepast bij de waarborg. De wet voorziet hier geen echte oplossing daarvoor. De potentiële koper moet dit dus vooraf echt zelf controleren met welke firma hij in zee gaat. Gaat de promotor achteraf bijvoorbeeld failliet, dan zijn er weinig mogelijkheden om de reeds betaalde sommen terug te zien.

Wat als de wet Breyne niet wordt nageleefd?

Voldoet de overeenkomst niet aan de door de wettelijke voorwaarden, dan kan deze geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, of geannuleerd. Omdat de nietigheid enkel door een rechter kan uitgesproken worden, moet je als koper naar de rechter stappen. In de praktijk wordt vaak gezien dat een mogelijke nietigheid de promotor kan dwingen om zich toch in regel te stellen.

Vijf tips voor een succesvol verloop

We geven je graag nog enkele tips mee, zodat je zonder zorgen aan jouw droomwoning kan laten bouwen:

 1. Laat in het contract opnemen dat de koop teniet wordt gedaan wanneer er geen aflevering van de vergunning gebeurt. Deze opschortende voorwaarde is niet in conflict met de wet Breyne.
 2. Waak erover dat je nauwkeurige plannen en gedetailleerde prijsbestekken krijgt. Losse plannen volstaan niet
 3. In het contract moet ook de exacte startdatum van de werken staan, niet bv. zes weken na ontvangst van de bouwvergunning.
 4. Vraag steeds voor het ondertekenen van de overeenkomst na of er een waarborg is vastgelegd en vraag om het bewijs hiervan.
 5. Controleer of de kosten van de architect in de prijs inbegrepen zijn tot de volledige oplevering. De wettelijke opdracht van de architect loopt namelijk in principe maar verplicht tot het beëindigen van de ruwbouw.

Ben je niet zeker van je stuk over jouw sleutelklare woning? Laat een advocaat het contract met jouw sleutel-op-de-deurfirma, projectontwikkelaar of aannemer nalezen.

Auteur: KC
Bron: FOD Economie
Met medewerking van advocatenkantoor Cassier & Van Maldeghem
Foto: Nova Atrum, Genk

Share.