Mag een verhuurder zomaar een huisdier weigeren?

Delen

Max, Nero’ke, Lucky, Pietje, … stuk voor stuk schatten van huisdieren, al zeggen we het zelf. Maar verhuurders van appartementen of huizen zijn niet altijd zo happig op onze kleine pluizige, harige, kale of schubbige vrienden. Vaak lees je daarom in het huurcontract van je nieuwe woning dat huisdieren niet toegelaten worden. En dan baal je toch als net een nieuwe thuis gevonden hebt! Als echte dierenvriend wringt dat een beetje bij me. Mag een verhuurder dat zomaar?

De wetgeving

Wat staat hierover in de wet? Tja, daarover kunnen we kort zijn deze keer, in de Belgische huurwetgeving is hierover niets specifieks opgenomen. Daardoor geldt hetgeen verhuurder en huurder zijn overeengekomen in het huurcontract. Staat er dus in je contract dat huisdieren niet toegelaten zijn en onderteken je dit contract, dan wilt dat zeggen dat je je hieraan dient te houden. Ik hoor je al zeggen: “Overeengekomen, niks overeengekomen, het was te nemen of te laten!”

Foto: Dogtime

Koest, koest! Ik neem je mee naar het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Wablieft!? Ja, ook ik fronste even de wenkbrauwen. Artikel 8 van dit verdrag zegt dat “iedereen het recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning, …”. Er mag hiertegen enkel worden ingegrepen ter bescherming van de goede gezondheid en de rechten en vrijheden van anderen. Je zou dit m.a.w. kunnen interpreteren dat het ontzeggen van een huisdier houden een inbreuk is op het je persoonlijke leven. Eentje om te onderzoeken dus! (Maar helaas heeft de verhuurder als eigenaar vaak het laatste woord)

Het huurcontract

Betekent dit dat je eigenlijk een hele dierentuin in huis mag halen? Mispoes! Het betekent voornamelijk dat een totaalverbod op huisdieren moeilijker afdwingbaar zal zijn voor een verhuurder. Het is dus een beetje dubbel want langs de ene kant heb je hetgeen in het contract staat en aan de andere kant je rechten als mens. En dat laatste heeft ook z’n grenzen want het is niet de bedoeling dat je met je keuzes anderen tot last bent of schade toebrengt. Vreest de verhuurder dat jouw Rex de buurt de hele nacht zal wakker houden met z’n geblaf of dat je hangbuikzwijntje te hard gaat stinken of dat die studio echt wel te klein is voor 5 katten, dan kan hij wel eens een gegronde reden  hebben om je huisdier(en) te verbieden. Komt de rechtbank tussen in de zaak, dan zal die rekening houden met het type woning, de omgeving en het soort huisdier (een exotisch dier bijvoorbeeld).

Intern huisreglement appartementsgebouw

Tip: ga je een appartement huren, neem dan zeker eens een kijkje in het reglement van de residentie. Want staat hierin een verbod op huisdieren, dan kan dit wel degelijk afdwingbaar zijn. Het gaat in dit geval niet alleen om het recht op privéleven van de huurder maar ook van de medebewoners van het gebouw. Rust voor iedereen!

Onderlinge afspraken

Onder het mom van ‘wat niet weet, wat niet deert’, zou je stiekem een huisdier kunnen nemen. Waarom niet, hè? Maar dat plaatje kan ook serieus gaan wringen, want net als jij noodzakelijke dingen wilt weten over de woning die je huurt (bijvoorbeeld overstroomt die meerdere keren per jaar bij hevige regenval), wilt je verhuurder dat ook weten over wat er gaat gebeuren met het pand dat hij verhuurt.

Doen er zich achteraf problemen voor (zoals klachten van je buren wegens geluidshinder of dat slaapkamerraam dat je lieve viervoeter helemaal bekrast heeft), dan kan dat wel eens minder aangename gevolgen hebben. Ervan uitgaand dat een groot deel van de mensen in ons landje redelijk is, is het aan te raden onderling overeen te komen wat betreft je eventuele huisdier(en). Het gaat er nog altijd om dat je als huurder ook nog steeds de goede-huisvader-regel toepast. Eventuele schade veroorzaakt door jouw dier aan het pand, betekent betalen.

Auteur: KP
Bron: Vlaanderen.be

Delen