Renoveren: alles in één keer of in fases?

Share.

Van plan om aan een renovatie te beginnen? Dan vraag je je ongetwijfeld af of je alles in één keer zou renoveren, of toch overgaat op een renovatie in verschillende fases. Veel hangt af van je budget. Wij gidsen je erdoor

Bij een totaalrenovatie gebeuren alle ingrepen en in één keer, met als doel meteen tot een zeer goede technische energetische oplossing te komen. Alle gebouwschillen en technieken worden op hetzelfde moment opgewaardeerd.

Het grote voordeel van een totaalrenovatie is dat alle werken op elkaar worden afgestemd, en je meteen in een comfortabel, ‘nieuw’ huis woont. Het is ook best praktisch: een stelling nodig voor dakwerken kan ook dienstdoen om gevelisolatiewerken te laten uitvoeren. Zo heb je overigens maar één keer grote hinder en minder risico op schade.

Totaalrenovatiepremie

Om verbouwers tot een totaalrenovatie te stimuleren, is de totaalrenovatiebonus in het leven geroepen. Als je minstens drie van de zeven energetische werken aanvat binnen een periode van 5 jaar en hiervoor de premie aanvraagt bij de netbeheerder, dan krijg je bovenop die premies van de netbeheerder nog een bonus. Hoe meer energiebesparende maatregelen je combineert, hoe hoger de finale bonus is.

In fases

Helaas is een totaalrenovatie niet voor iedereen mogelijk. Zo kan het zijn dat een verbouwer niet de mogelijkheid heeft om tegelijk te investeren in een woning en gelijk ook huur te moeten betalen. Daarom is een gefaseerde renovatie een interessant alternatief. Je kan stap voor stap je budget aansnijden en zo stapsgewijs ook je comfort en energieverbruik verbeteren.

Doe een beroep op een architect

Het grote probleem bij renoveren is dat je als verbouwer het risico loopt je project verkeerd in te schatten, en zo gemakkelijk een paar duizend euro’s naast het vooropgestelde budget uitkomt. Wil je het goed aanpakken, schakel dan een architect in om advies te geven. Hij houdt rekening wat mogelijk is binnen het budget. Zeker bij een totaalrenovatie is een globaal plan van aanpak – een zogenaamd masterplan – cruciaal. De keuze in de verschillende stappen hebben invloed op latere keuzes.

Ga je over op een BENOvatie en pak je zo dak, muren, beglazing en schrijnwerk, vloeren en technieken aan, dan houdt de architect niet alleen rekening met je wensen en de bestaande toestand, maar ook bijzonder gedetailleerd met de te behalen energetische doelstellingen.

Sleutelklaar renoveren

Niet alleen een architect, maar ook een sleutel-op-de-deur kan een oplossing bieden om jouw renovatie aan te pakken, en ervoor te zorgen dat dit budget niet overschreden wordt. Hoe gaat nu zo’n sleutel-op-de-deurrenovatie in zijn werk? De adviseur analyseert bij een eerste bezoek de hele woning en geeft een algemene richtprijs weer voor de totale renovatie. Die kostenraming is voor bespreking vatbaar: het juiste ontwerp maar in functie van het budget. De sleutel-op-de deurfirma stelt alles in het werk om dat budget te handhaven.

Is het mogelijk om met je budget door de zware werken heen te gaan, dan hoef je niet langer te overwegen. Indien dat niet kan, start je met de belangrijkste energetische werken om zo je woning zo snel als het kan zo comfortabel en energiezuinig mogelijk te maken.

Share.