Wanneer wordt een woning onbewoonbaar verklaard?

Share.

Je hebt wellicht al eens gehoord dat een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is. Wat betekent dat precies? Wie beslist dat en van welke factoren is dat afhankelijk? Na het lezen van dit artikel ben je ongetwijfeld wat wijzer.

Als een woning niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoet, kan deze ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Die zogenoemde kwaliteitsnormen hebben betrekking op drie aspecten: basiscomfort, veiligheid en gezondheid.

Wie kan een verzoek indienen?

Elke bewoner – eigenaar of huurder – kan in zijn of haar gemeente een onderzoek tot onbewoonbaarheid aanvragen. Maar ook andere instanties of belanghebbenden – de gemeente zelf, het OCMW, een sociale (woon)organisatie, … – kunnen een verzoek tot conformiteitsonderzoek indienen. Er is zelfs een provinciaal meldpunt.

Als huurder is het uiteraard aangeraden om eerst de eigenaar schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele problemen. Heel wat gemeentes hebben modelbrieven beschikbaar.

Wat houdt een onderzoek in?

Zodra er een aanvraag is ingediend, bezoekt een technisch inspecteur de woning in kwestie. Hij of zij overloopt een checklist met allerlei punten. Van de stabiliteit van het pand, de verluchtingsmogelijkheden en de elektriciteit tot de dakisolatie, ramen, deuren, verwarming en balustrades. Ook eventueel (insijpelend) vocht en schimmel wordt grondig gecontroleerd. De controleur kan strafpunten toedienen per onderwerp. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als er zware gebreken zijn en de veiligheid of gezondheid van de bewoners in gedrang komt, wordt het huis onbewoonbaar verklaard. De persoon die de uiteindelijke beslissing neemt is de burgemeester. Een eventueel beroep aantekenen, is mogelijk. 

En nu?

Een onbewoonbaar pand wordt geïnventariseerd. Als het om een huurpand gaat, worden zowel de huurder als verhuurder op de hoogte gebracht. De huurovereenkomst kan vervolgens vernietigd worden door de vrederechter. Uiteraard is het de bedoeling dat de verhuurder zo snel mogelijk werken uitvoert om de woning opnieuw bewoonbaar te maken. Meestal moet dit binnen het jaar als er geen bouwkundige vergunning nodig is, en binnen de drie jaar als er werken nodig zijn die wél een bouwkundige vergunning vereisen. Na de werken moet de verhuurder alles staven met foto’s en facturen. Er volgt een nieuw onderzoek om de ongeschiktheid of onbewoonbaarheid te vernietigen.

Auteur: EM
Bron: Vlaanderen.be

Share.