Je woning door meerdere makelaars te koop stellen: kan dat?

Share.

Om je woning te verkopen, ga je ervan uit dat je deze klus zelf voor je rekening neemt, of dat een makelaar of notaris de verkoop regelt. Maar is het ook mogelijk dat je meerdere makelaars tegelijk de opdracht toevertrouwt?

Een woning verkopen, brengt heel wat rompslomp met zich mee. Het is meer dan een ‘te koop’-bord aan je gevel hangen, zoveel is wel zeker. Mogelijk wil je zo snel mogelijk de verkoop achter de rug en zou je wel eens durven bedenken om de verkoop door meerdere partijen te laten gebeuren. Dat is best mogelijk, als je vooraf rekening houdt met het type contract dat je met de makelaar sluit.

Exclusief contract

Wanneer je een exclusief contract tekent geef je als verkoper aan één vastgoedmakelaar de opdracht om jouw woning te verkopen. Het is jou dus niet toegestaan om de woning zelf te verkopen. Schend je deze voorwaarde, dan zou de vastgoedmakelaar een vergoeding kunnen eisen. Dat bedrag is maximum 75% van het ereloon bij verkoop. Dat ereloon bedraagt overigens 3 à 4 procent van de verkoopprijs. De voorwaarde geldt vanaf het moment waarop een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) wordt getekend of wanneer een schriftelijk bod wordt gedaan door een kandidaat-koper.

Co-exclusief

Bij een zogenaamde co-exclusieve bemiddelingsopdracht kunnen meerdere vastgoedmakelaars de opdracht krijgen om een geschikte kandidaat-koper te vinden. De vastgoedmakelaars spreken dan af onderling de verdeling van het ereloon af. Zo kan bijvoorbeeld beslist worden dat het ereloon enkel toekomt aan de vastgoedmakelaar, die als eerste met een koper over de brug komt. Dat houdt in dat de koper wel een onderhandse verkoopovereenkomst moet ondertekend hebben, of een geldig schriftelijk bod overhandigd hebben.

Vooraf moeten ook duidelijke contractuele afspraken gemaakt worden tussen de verschillende makelaars, zoals bijvoorbeeld: het samenstellen van het dossier en de opvraging van bepaalde stukken, het uitwisselen van informatie tussen de vastgoedmakelaars,… In ieder geval zijn de bemiddelende vastgoedmakelaars wel verplicht om elkaar op de hoogte te houden van het feit dat er door de ene vastgoedmakelaar een verkoop- of optieovereenkomst afgesloten is. Zo weet de andere vastgoedmakelaar dat de opdracht voor hem erop zit.

Niet-exclusief

Het is ook mogelijk om elke vorm van exclusiviteit uit te sluiten. Dit wil zeggen dat niet één persoon instaat voor de verkoop, maar ook meerdere andere personen. Dat kunnen zowel de eigenaar, de notaris, een andere vastgoedmakelaar, of om het even welke derde zijn. Er zal enkel een ereloon moeten betaald worden aan de vastgoedmakelaar die het bewijs kan leveren van zijn tussenkomst.

Hier voel je de bui al hangen. Werken op niet-exclusieve basis laat vrij veel ruimte voor mogelijk discussies. Vastgoedmakelaars of derden kunnen volstrekt los van elkaar een kandidaat-koper voor het pand zoeken, zonder enige vorm van samenwerking. Hier bestaat voor de verkoper het risico dat deze met meerdere ereloonafspraken geconfronteerd zal worden. Het is aan te raden hier bij opmaak van de overeenkomst rekening mee te houden.

Op meerdere paarden wedden: zinvol of niet?

In de realiteit zal een bemiddelingsopdracht meestal een exclusief karakter hebben. Toch lijkt een co-exclusieve opdracht best wel interessant. De vraag of het zinvol is? Dat moet per dossier specifiek bekeken worden. Het is niet ondenkbaar dat het in bepaalde gevallen nuttig kan zijn om een beroep te doen om meerdere vastgoedmakelaars die bijvoorbeeld een bijzondere kennis hebben over een specifieke regio.

Welke weg je ook inslaat, onthoud dat wanneer een verkoper bij een vastgoedmakelaar gaat aankloppen, er langs beide kanten duidelijkheid moet bestaan over de wijze waarop er wordt gewerkt. Beide partijen moeten hierover een akkoord bereiken. Dit aspect bepaalt het verdere verloop en zo ook verloning van de makelaar.

Auteur: KC
Met medewerking van CIB

Share.