Duurzaam, esthetisch en ecologisch alternatief voor verharding

Share.

Meer dan 14% van de Vlaamse bodem is al verhard. Dat is nefast voor de waterhuishouding en voor planten. De waterpasserende kleiklinker Passaqua biedt een ingenieuze oplossing.

Op het eerste gezicht zien de Passaqua kleiklinkers er niet heel anders uit dan andere kleiklinkers. Maar schijn bedriegt. Nader inzien leert dat de klinker is voorzien van afstandhouders van 6 mm breed. Die zorgen ervoor dat de voegen ongeveer 10% van de totale beklinkerde oppervlakte innemen. Zo kan het hemelwater in de ondergrond doordringen, terwijl je toch alle comfort van een verhard terras, paadje of oprit hebt. Tim Deprez, een van de 3 bedrijfsleiders van tuinbedrijf Herba uit Lubbeek bij Leuven is fan van de Passaqua. “Met deze klinkers infiltreert het regenwater zoveel mogelijk in de eigen bodem. Dat draagt bij tot een goed grondwaterniveau, wat op zijn beurt  de begroeiing groener houdt, ook tijdens droge periodes. Een ander voordeel is dat deze kleiklinkers niet snel dichtslibben en minder snel groen worden dan poreuze betonklinkers. Een verharding uit natuurlijk materiaal behoudt langer zijn oorspronkelijke structuur en kleur. Kleiklinkers hebben een authentieke uitstraling en worden met de jaren mooier.”

Wettelijk verplicht

Kiezen voor waterpasserende kleiklinkers is niet enkel esthetisch en ecologisch, het is ook noodzakelijk in de strijd tegen dicht betonneren van onze ondergrond, en soms zelfs wettelijk verplicht. Er zijn tal van regionale en stedenbouwkundige voorschriften om regenwater op te vangen en te gebruiken of te laten infiltreren in de bodem. De Vlaamse regelgeving verplicht bijvoorbeeld de aanleg van een infiltratievoorziening voor oppervlakten groter dan 250 m2. De provincie Vlaams-Brabant gaat nog een stap verder en ontwikkelde in 2003 een strenge provinciale verordening rond waterdoorlatende oppervlakken. Die stelt dat regenwater op het eigen terrein in de bodem moet infiltreren. Bij kleinere verhardingen, zoals een tuinpad, kan het hemelwater naast de verharding infiltreren. Bij grotere oppervlakten, zoals een terras of oprit, is er niet altijd voldoende plaats om het hemelwater naast de verharding in de bodem te laten infiltreren. Daar moeten waterdoorlatende verhardingen gebruikt worden. De waterpasserende Passaqua voldoet aan de eisen voor een waterdoorlatende verharding. In de andere provincies en het Brussels gewest is er (nog) geen algemene regelgeving over waterpasserende verharding, maar plaatselijk kunnen gemeenten zelf regels opstellen.

Vlaanderen verhardt

Het is een paradox: Vlaanderen is een waterarme regio waar toch nog heel wat overstromingen voorkomen. Een van de oorzaken is de toenemende verharding van onze bodem. 14,4% van Vlaanderen is verhard en dit percentage neemt elke dag toe. Door die verharde oppervlaktes kan het regenwater niet meer doordringen in de bodem. Dat water wordt dus ook niet opgeslagen in de bodem maar stroomt rechtstreeks weg via het rioleringsstelsel. De rioleringen zijn niet voorzien op dit toenemend waterdebiet. De toenemende oppervlakteverharding draagt bij tot wateroverlast, verdroging en daling van de grondwatertafel, biodiversiteitsverlies… Hevige en langdurige regenval leiden tot overstromingen omdat de rioleringen het regenwater niet kunnen slikken. In periodes van lange droogte is er watertekort omdat de bodem onvoldoende grondwater heeft opgeslagen. Duurzaam omspringen met regenwater is dus de verantwoordelijkheid van iedereen. Een natuurlijke infiltratie van regenwater in de bodem via waterpasserende kleiklinkers zoals de Passaqua vormt een verstandige en duurzame oplossing.

Meer weten over de Passaqua kleiklinker? Surf naar Wienerberger.

Share.