Wat betekent ‘het voorkooprecht’ op een woning?

Share.

Het voorkooprecht of recht van voorkoop is een wettelijke voorrangsregel om een stuk grond of gebouw te kopen. De houder van zo’n voorkooprecht kan een huurder zijn, maar eveneens een openbare instelling of sociale huisvestingsmaatschappij. In dit artikel leggen we precies uit wat dat inhoudt en hoe je kunt achterhalen of er een voorkooprecht op een bepaald goed rust.

Een houder met een voorkooprecht heeft het recht om een bepaald goed te kopen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als een kandidaat-koper. Er is echter een verschil tussen een conventioneel voorkooprecht en een wettelijk voorkooprecht.

Een conventioneel voorkooprecht vloeit uit een contractuele afspraak tussen twee partijen. Zo kan een huurder bijvoorbeeld voor een voorkooprecht bedingen in het kader van een handelshuurcontract. Als de eigenaar een kandidaat vindt om het pand te kopen, mag de huurder het aan dezelfde voorwaarden aankopen. Zo kan hij of zij de verderzetting van zijn handelsactiviteit veiligstellen.

Een wettelijk voorkooprecht bestaat ook. In dat geval duidt de wetgever bepaalde personen of overheden aan als begunstigde van het voorkooprecht. Een klassiek voorbeeld is iemand die een grond pacht. Er zijn echter ook wettelijke voorkooprechten in functie van natuurbehoud, leegstandbestrijding of ruimtelijke ordening.

Hoe achterhaal je dat?

Om te weten te komen of er een ‘Vlaams voorkooprecht’ van toepassing is op een bepaald perceel grond, kun je terecht op de website van Geopunt. Uiteraard kun je ook advies vragen aan je notaris. Hij of zij heeft toegang tot het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij. Je vastgoedmakelaar kan eveneens nagaan of er op een specifiek pand of grond voorkooprecht rust.

Opschortende voorwaarde

Een concreet voorbeeld: een koppel heeft erg veel interesse in een woning. Het pand wordt momenteel verhuurd en in het huurcontract zit een clausule over voorkooprecht. Het koppel kan een bod doen op de woning. Als de eigenaar akkoord gaat, wordt er een compromis opgesteld tussen de eigenaar en potentiële koper. Hierin zal echter een opschortende voorwaarde met betrekking tot voorkooprecht staan. Enkel als de huurder niet op het voorstel ingaat, kan het koppel de woning aankopen. Wil de huurder de woning wél aankopen? Dan kan dat tegen dezelfde prijs. Ook al bestond er een ondertekend compromis. De opschortende voorwaarde is in dat geval immers niet vervuld.

Auteur: EM
Bronnen: Vlaanderen.be, Notaris.be en CIBweb

Share.