Wat doet een stabiliteitsingenieur?

Share.

Voor de aanvang van een bouwproces vinden meestal heel wat studies plaats. Alles start met een grondonderzoek en sondering, daarna volgt vaak een zogenoemde stabiliteitsstudie. Wat houdt dat precies in? En wie voert dat uit? Dat leggen we je haarfijn uit in dit artikel.

Als je gaat bouwen of grondig renoveren, ben je verplicht om een architect in te schakelen. Bij complexe constructies schakelt hij of zij ook een stabiliteitsingenieur in. Dit is niet verplicht, maar een architect zal het wel altijd aanraden om zo de aansprakelijkheid van zich af te schuiven. In sommige gevallen voert de architect de stabiliteitsstudie zelf uit.

Funderingen en draagbalken

In de meeste gevallen is de stabiliteitsingenieur de meest anonieme partner gedurende het hele bouwtraject. Wat hij of zij precies doet? Berekenen of het ontwerp van de architect daadwerkelijk stabiel is én technisch haalbaar. Zonder risico op scheuren of verzakkingen. De kwaliteit van de ondergrond is erg belangrijk om de berekeningen te maken. De ingenieur gebruikt hiervoor meestal geografische kaarten. Als die informatie niet voldoet, zal hij of zij extra bodemonderzoeken aanvragen.

De funderingen spelen uiteraard ook een belangrijke rol, net zoals de raamopeningen, de dikte van betonnen balken, de plaatsing van de dragende muren en wapening. Voorts buigt de ingenieur zicht ook over de stalen profielen, lateien en welfsels. Hij of zij bestudeert met andere woorden de draagkracht en lastendaling van je volledige woning, rekening houdend met de ondergrond.

Wanneer?

Een architect schakelt de stabiliteitsingenieur in zodra jij het voorontwerp goedgekeurd hebt. In een eerste voorstudie berekent hij de haalbaarheid van het ontwerp. Op dat moment kan hij of zij ook meedenken over de meest prijsgunstige manier van ontwerpen. Als de omgevingsvergunning goedgekeurd is, komt de ingenieur nogmaals in beeld. Hij werkt dan de definitieve stabiliteitsstudie. Hiervoor gebruik hij of zij met gespecialiseerde software. Het resultaat bestaat uit plannen en een dossier met aandachtspunten en richtlijnen voor de architect en aannemer.

Extra verdieping?

Ook bij een renovatie of uitbreiding is een stabiliteitsingenieur onmisbaar. Wil je bijvoorbeeld een draagmuur weghalen of een extra verdieping toevoegen? Dan berekent de ingenieur eerst of dat haalbaar is.

Hoeveel kost dat?

De erelonen van een stabiliteitsingenieur verschillen van project tot project. Reken voor een particuliere woning op ongeveer 1200 euro tot 1800 euro. Vroeger werd een stabiliteitsingenieur vaak overgeslagen. Dan werd simpelweg meer fundering voorzien of dikkere draagbalken. Dat kost vaak echter meer. Bovendien zijn dikkere steunbalken die zichtbaar blijven ook minder esthetisch.

Auteur: EM

Share.

Comments are closed.