Uitgelegd: Het Huurgarantiefonds

Share.

Wat als je huurder niet betaalt? Of wat als de verhuurder je zomaar op straat wilt zetten? Dan kun je rekenen op het Vlaams Huurgarantiefonds. Dat beschermt verhuurders tegen wanbetalers, maar garandeert huurders ook een dak boven hun hoofd.

Een zestal jaar geleden richtte de Vlaamse regering samen de huurdersbonden én het Algemeen Eigenaarssyndicaat het zogenoemde Huurgarantiefonds op. De voornaamste reden was dat steeds meer huurders uit huis gezet werden wegens wanbetalingen. De reden? Door de financiële crisis verloren heel wat mensen hun job, en werd alles duurder. Dus ook de huurprijzen …

De bedoeling van het Huurgarantiefonds? Het moet verhuurder beschermen als een huurder niet betaalt, en omgekeerd: de huurder beschermen tegen een onmiddellijke uitzetting als die de huur niet kon betalen door omstandigheden.

Geen ellenlange procedures meer

Maar hoe gaat dat concreet in zijn werk? Wel, vroeger was het zo dat een verhuurder een huurder enkel en alleen uit een woning kon zetten door een procedure op te starten bij de vrederechter. Achterstallige huur kreeg je ook alleen maar als de huurovereenkomst werd ontbonden door een vrederechter én er sprake was van schade. Dan werd de achterstallige huur betaald met de huurwaarborg. Een hele klus dus, die je bovendien ook nog eens handen vol geld kostte. Dat is met het Huurgarantiefonds voltooid verleden tijd. Sindsdien kunnen verhuurders het volledige huurbedrag krijgen, zelfs wanneer de huurder niet kan betalen.

Huurders daarentegen kunnen ook niet meer onmiddellijk op straat gezet worden. Als een huurder door omstandigheden – denk maar aan ziekte of werkloosheid – de huur niet meer kan betalen, past het Huurgarantiefonds het verschil bij.

OCMW krijgt sleutelrol

Sinds het Huurgarantiefonds in werking trad, werden er slechts 123 aanvragen tot tegemoetkoming ingediend. Geen groot succes dus. Daarom werd besloten om de werking van het fonds grondig te hervormen. Weldra krijgt het OCMW een sleutelrol: zij zal de huurder begeleiden om de huurachterstand af te betalen én een stabiele woonsituatie te creëren. Deze nieuwe werkwijze focust voornamelijk op preventie. Het nieuwe zogenoemde ‘Fonds ter bestrijding van de uithuiszetting’ treedt in werking vanaf 1 juni 2020. Het huidige Huurgarantiefonds wordt dan opgeheven.

Niet voor niets

Natuurlijk werkt het fonds niet gratis en voor niets. Verhuurders moeten bijvoorbeeld per huurcontract 75 euro storten in het fonds, in ruil voor een tussenkomst als er sprake is van wanbetaling. De huurder daarentegen moet in ruil voor de bescherming tegen een onmiddellijke uithuiszetting een afbetalingsplan aanvaarden dat door de vrederechter wordt opgelegd.

Auteur: EM
Bronnen: Vlaanderen.be

Share.

Comments are closed.