Bieden op een huis? Dit moet je weten

Share.

Een bod uitbrengen op een huis of appartement is een spannend moment. Wordt het aanvaard, komt er een tegenbod of wordt het van tafel geveegd?  Enkele tips om het zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Schriftelijk of mondeling

Laat ons al van start gaan met de prijs: het bod dat je wil doen, is vaak lager dan de vraagprijs van de verkoper. Dit bod kan je best schriftelijk overmaken aan de notaris of de vastgoedmakelaar, of aan de verkoper. Bij een mondeling bod heb je als koper geen enkele zekerheid. In de praktijk zal de verkoper ook vaak geen genoegen nemen met een mondeling bod. Vandaag de dag wordt er zelfs geboden via sms of whatsapp.

Bovendien kan je schriftelijk bod doen met bepaalde opschortende voorwaarden, bv. mocht er toch aan het licht komen dat er voor een bepaald deel van de woning geen vergunning of dat er geen EPC kan voorgelegd worden. Als er bepaalde van die zaken niet in orde komen, komt ook de verkoopovereenkomst niet tot stand. Een aanrader is om je makelaar/notaris te contacteren om te melden dat er een akkoord is over de prijs, maar niet over de andere essentiële voorwaarden. Vraag om een volledige tekst wil, desgevallend voorzien van opschortende voorwaarden. Dit kan al op twee of drie dagen gemaakt zijn.

Het bod is pas bindend wanneer het aanvaard wordt door de verkoper. Dan is er sprake van een overeenkomst.

Voorwaarden en opties inlassen

Wanneer je denkt dat het allemaal niet zo vanzelf zal lopen, is het mogelijk een opschortende voorwaarde of optie in te roepen.

Mogelijkheid 1: De opschortende voorwaarde

Een opschortende voorwaarde inlassen kan zowel bij een schriftelijk bod als bij het compromis mee opgenomen worden. Vaak houdt die in dat de verkoop pas tot stand komt als de koper een krediet of lening van de bank krijgt. Die voorwaarde houdt ook best voldoende details in zoals de termijn waarbinnen de financiering moet gebeuren, het bedrag en ook de manier waarop de verkoper hierover wordt ingelicht. Om zo’n voorwaarde juist te formuleren, is het een aanrader de notaris om hulp te vragen. Als je uiteindelijk bij geen enkele bank een lening vastkrijgt, wordt de verkoop tenietgedaan.

Mogelijkheid 2: Een optie nemen

Een oplossing voor twijfelaars is een optie te nemen. Zo’n verbintenis geeft mee dat niemand anders binnen een vastgelegde periode (een week of twee weken) het pand mag kopen. Om de eigenaar te overhalen die optie toe te staan, gebeurt dat het hiervoor een bedrag wordt neergelegd. In de praktijk komt een optie nemen zelden voor.

Tip: Betaal bij het uitbrengen van een bod geen voorschot, ook niet onderhands. Een voorschot regelen, gebeurt meestal bij het afronden van het compromis. Dat voorschot is trouwens een waarborg, een bedrag dat bij de authentieke akte in mindering wordt gebracht.

De verkoper beslist

Het is de verkoper die beslist wie zijn woning koopt, en aan welke prijs. Zolang de verkoper niets officieel handtekent, maakt elke geïnteresseerde nog kans. Dat geldt dus ook wanneer jij een mondeling bod hebt gedaan.

Wat kan er gebeuren?

  • De verkoper gaat akkoord. Jullie kunnen overgaan tot een de (ver)koop.
  • Wanneer iemand over jouw bod heengaat, kan je een tegenbod doen.
  • Als er veel interesse is, kan de verkoper zelfs zijn prijs nog opdrijven. Of het kan natuurlijk een truc zijn om jou meer te doen bieden.

Eens je het bod gedaan hebt, en de verkoper zijn handtekening plaatste, is er sprake van een bindende overeenkomst.

Er gaan enkele dagen overheen om van het uitgebrachte bod naar de ondertekening van het compromis te gaan. Dat hangt af van de snelheid van de actoren. Wanneer de notaris of vastgoedmakelaar snel kan werken, kan dat op twee à drie werkdagen gebeuren.

Met medewerking van notaris Jelle Van Hove en Notaris.be

Share.