Mag iemand anders dan de huurder zelf de huur betalen?

Share.

Heb je een fikse financiële tegenslag gehad? Als je huurt, moet je natuurlijk elke maand de overeengekomen som kunnen neertellen, maar wat als het eens niet lukt? Mag iemand anders dan je huur betalen?

Als je een woning of een appartement huurt, moet je elke maand de huur betalen. Zit je krap bij kas? Dan bestaan er een aantal manieren om niet in de problemen te komen. Je kunt bijvoorbeeld minder kleding kopen, besparen op je boodschappen of … uitstel van betaling vragen.

Een andere manier is natuurlijk om aan je ouders, je familieleden of je vrienden te vragen je huur te betalen. Maar mag dat wel? Advocaat Griffin Verept bij Huur-Recht.be geeft tekst en uitleg. “Wettelijk gezien is het niet verboden dat een derde de huur zou betalen. In België heb je het gemeen recht en de bijzondere wetgeving, waaronder de Woninghuurwet. Als iets niet in de bijzondere wetgeving is opgenomen, dan gaan we kijken wat het Burgerlijk Wetboek voorschrijft.”

Artikel 1236

In de Woninghuurwet staat niets geschreven of een derde al dan niet de huur mag betalen. In het Burgerlijk Wetboek daarentegen staat in Artikel 1236 het volgende:

Een verbintenis kan voldaan worden door ieder die daarbij belang heeft, gelijk een medeschuldenaar of een borg. De verbintenis kan zelfs voldaan worden door een derde die daarbij geen belang heeft, mits die derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij, handelende in zijn eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser gesteld wordt.

In ‘mensentaal’ wil dat zeggen dat een derde – een vriend, familielid of kennis, bijvoorbeeld – de huur mag betalen. Het maakt zelfs niet uit of hij of zij daarbij een belang heeft. “Dus ja, in principe is er geen enkel probleem als iemand anders dan de huurder zelf de huur zou betalen”, verduidelijkt advocaat Griffin Verept.

Geen verzet

De verhuurder kan de betaling ook niet zomaar weigeren of zich verzetten wanneer een derde de huur betaalt. “Een huurcontract, met inbegrip van de verplichting tot betaling van de huur, is geen contract intuïtu personae. Dat wil zeggen dat de identiteit van de wederpartij niet meteen bepalend is voor het sluiten of uitvoeren van de overeenkomst. Dat is bij een model of acteur bijvoorbeeld anders. Als je een bepaald model boekt of acteur, wil je niemand anders. Dat is wél persoonsgebonden.”

“Enkel indien de verhuurder een wettig belang kan opwerpen, zou hij zich tegen de betaling van de huurprijs door de derde kunnen verzetten. Een Vrederechter zal hier dan over moeten oordelen. Denk bijvoorbeeld aan een derde die de schijn wekt om de gelden in opdracht voor de verhuurder te ontvangen bij de huurder. Al komen zulke betwistingen in de praktijk minder voor.”

Enige alertheid is aangewezen

Hoewel je je als verhuurder dus niet zomaar kunt verzetten wanneer een derde de huur betaalt, ben je wel best alert als iemand anders plots de huur op je rekening stort.

“Vraag na bij de huurder of de betaler hoe de vork in de steel zit en maak vooral duidelijk dat diegene die het contract getekend heeft, de huurder is én blijft. Zo vermijd je dat die derde die de huur betaalt, na verloop van tijd de betalingen als bepaalde stilzwijgende bewijsmiddelen gaat gebruiken om zelf rechten op het huurpand te claimen”, aldus advocaat Griffin Verept.

Auteur: EM

Share.

Leave A Reply