3 stappen om je tegen een slechte huurder te beschermen

Share.

De perfecte huurder is een huurder die geen schade berokkent aan jouw woning en die tijdig de huur betaalt. Maar een huurder blijft niet eeuwig, en dus bestaat de kans dat het eens minder vlekkeloos zal verlopen met een toekomstige huurder. Als verhuurder kan je jezelf beschermen door rekening te houden met 3 zaken.

1. Ken je huurder

Komt een kandidaat-huurder langs om jouw woning te bezichtigen, dan is het logisch dat je hem wat beter wil leren kennen vooraleer hij zijn intrek neemt. Toch mag je als verhuurder niet zomaar alles vragen. Je mag enkel informatie opvragen die noodzakelijk is voor de verhuring, zoals de identiteit, woonplaats en inkomen van de kandidaat-huurder. Let bij dat laatste wel op dat je enkel mag vragen naar de hoogte van het inkomen, niet naar de aard en bron van het inkomen. Om de hoogte van het inkomen na te gaan, heb je als verhuurder het recht om documenten zoals loonfiches, rekeninguittreksels of een belastingaanslagbiljet op te vragen. Zo kan je nagaan of de kandidaat-huurder in staat zal zijn om de huur te kunnen betalen. Wat je zeker niet mag vragen zijn documenten die peilen naar de gezondheidstoestand of het gerechtelijk verleden van de huurder.

2. Behoed je voor wanbetaling

De huur vergeten te betalen, dat kan al eens gebeuren. Merk je dat de huur niet tijdig is betaald, dan neem je best even contact op met de huurder om te informeren naar de reden van de laattijdige betaling. Blijft de betaling nadien nog steeds op zich wachten, stuur dan een aanmaning via een aangetekende ingebrekestelling. Krijg je daarna nog steeds geen reactie? Overweeg dan om naar de vrederechter te stappen.

Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszetting als oplossing?

Tot juni 2020 konden verhuurders beroep doen op het Huurgarantiefonds om zich in te dekken tegen het verlies in huurinkomsten door wanbetaling. Dit fonds heeft sinds kort plaatsgemaakt voor het Fonds ter bestrijding van de uithuiszetting. Heeft jouw huurder een huurachterstal van minstens 2 tot maximaal 6 maanden, dan heb je de mogelijkheid om de huurachterstal samen met het OCMW weg te werken. Je kan het geval van huurachterstel melden bij het OCMW, waarna zij nakijken of ze tussen kunnen komen. In het geval van tussenkomst betaalt het OCMW de helft van de huurachterstal rechtstreeks aan de verhuurder. Voor de andere helft wordt er een afbetalingsplan opgesteld.

3. Wapen je tegen beschadigingen

Het is de plicht van de huurder zich als een goede huisvader over de woning te ontfermen. Hij moet de woning schoonmaken, verwarmen, verluchten en herstellingen doen. Wanneer dat niet gebeurt of er beschadigingen plaatsvinden, treden er discussies op. In elk geval is het verplicht om in de loop van de eerste huurmaand samen een plaatsbeschrijving op te maken. Doe dit bijzonder grondig en vermijd zinnen als ‘de woning is in goede staat’.

  • Doorloop alle ruimten en check deuren en muren tot de radiatoren en de plinten
  • Vermeld in welke staat het zich bevindt: zeer goed, versleten, …
  • Omschrijf nauwkeurig waar precies er zich een diepe kras in het parket, of een schimmelvlek op de muur bevindt

Ga 1x per jaar langs

Ga minstens 1 keer per jaar het verhuurde goed bezichtigen. Dit laat je toe je de staat van het goed te vergewissen. Uiteraard kondig je op voorhand wel jouw bezoek aan, best aangetekend met het oog op het bewijs. Ga bij die gelegenheid na of de huurder zijn onderhoudsverplichtingen nakomt en vraag desgevallend naar onderhoudsattesten van de verwarmingsketel, boiler, …

Auteur: MV
Bron: Notaris.be & wonenvlaanderen.be

Share.

Leave A Reply