Zo huur je een woning met een laag inkomen

Share.

Heb je een bescheiden inkomen? Ook dan zijn er mogelijkheden om een woning te huren. De prijzen van huurwoning stijgen, maar de overheid heeft verschillende hulpnetten in het leven geroepen die de financiële druk moeten verlichten. We vertellen je hieronder over sociale huurwoningen, de huurpremie en de huursubsidie en we geven enkele praktische tips voor wie een woning wil huren zonder inkomen.

Maak je aanspraak op een sociale huurwoning?

Wie geen of een laag inkomen heeft, wil natuurlijk zo goedkoop mogelijk kunnen huren. Als huurwoningen op de privémarkt buiten je budget vallen, is een sociale huurwoning een uitstekend alternatief. Dergelijke woningen worden verhuurd door sociale huisvestingmaatschappijen (SHM’s) en zijn altijd goedkoper dan vergelijkbare woningen op de privémarkt. Hoeveel je uiteindelijk betaalt voor de sociale woning, hangt af van je inkomen, de woning zelf en de grootte van je gezin.

Om aanspraak te maken op een sociale huurwoning, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet meerderjarig zijn, ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister en gedomicilieerd zijn in een Vlaamse gemeente. Ook het jaarlijkse gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan:

 • 25 850 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • 28 015 euro voor een alleenstaande met handicap;
 • 38 773 euro in alle andere gevallen (per persoon ter laste komt daar 2167 euro bij).

Ben je geïnteresseerd in een sociale huurwoning, dan neem je contact op met een SHM bij jou in de buurt. Wie aan de voorwaarden voldoet, komt terecht op een wachtlijst. Helaas loopt de wachttijd bij de meeste gemeentes erg hoog op omdat er een tekort aan sociale woningen is.

Huren met een laag inkomen: vraag een Vlaamse huurpremie aan

Omdat de wachttijden voor een sociale woningen zo lang zijn, werd de Vlaamse huurpremie in het leven geroepen. Het moet de financiële pijn verzachten van gezinnen die al lange tijd op een sociale huurwoning wachten en in tussentijd op de private huurmarkt moeten huren.

Aan de Vlaamse huurpremie zijn wel heel wat voorwaarden verbonden. We zetten ze hieronder op een rijtje:

 • Je moet al minstens vier jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan bij een SHM in de gemeente waar je gedomicilieerd staat;
 • Je moet een woning huren in het Vlaams gewest die conform is aan de woonnormen;
 • De huurprijs die je betaalt, mag niet hoger liggen dan 639,78 euro per maand voor een zelfstandige woning (in sommige gemeentes is dat 703,75 euro) of 511,82 euro voor een kamer. Daarbij tel je 20% extra per persoon ter laste (tot een maximum van 50%);
 • Het gezinsinkomen is gebonden aan dezelfde maxima die gehanteerd worden voor de inschrijving op de wachtlijst voor een sociale woning.

Belangrijk: verhuis je in die vier jaar tijd, schrijf je dan zo snel mogelijk in op de wachtlijst voor een sociale woning bij een SHM in je nieuwe gemeente. Blijf ingeschreven op de wachtlijst in je oude gemeente tot de nieuwe inschrijving helemaal rond is.

Wie in aanmerking komt voor de huurpremie, zal automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier ontvangen per post. Je vult dat formulier in en stuurt het terug op.

En hoeveel bedraagt de huurpremie precies? Je ontvangt 75% van de maximale huurprijs verminderd met 1/55 van het jaarlijkse gezinsinkomen. Concreet komt dat neer op minimum 157,87 euro met daarbovenop 26,31 euro per persoon ten laste. In gemeentes met een hogere huurprijs krijg je 173,66 euro met 28,94 euro extra per persoon ten laste.

Foto: appartement te huur in Deurne

De huursubsidie helpt je huren zonder inkomen

Gezinnen zonder inkomen of met een laag inkomen, zijn soms genoodzaakt om woningen te huren die niet conform zijn aan de woonnormen. Die woningen bevinden zich in een slechte staat en zijn vaak te klein om het hele gezin comfortabel te kunnen opvangen. Met de huursubsidie wil de Vlaamse overheid die gezinnen stimuleren om te verhuizen naar een conforme woning.

Het bedrag dat je krijgt, is een derde van de maandelijkse huurprijs. Het maximum is 125,57 euro, met daarbovenop 20,93 per persoon ten laste. In gemeentes met hoge huurprijzen is dat respectievelijk 138,12 euro en 23,02 euro. Daarbovenop krijg je ook een éénmalige installatiepremie uitgekeerd die drie keer de maandelijkse huursubsidie bedraagt.

Aan de huursubsidie zijn enkele voorwaarden verbonden:

 • Het gezinsinkomen moet vallen binnen de grenzen van het maximale inkomen die gehanteerd worden voor sociale huurwoningen;
 • Ook hier geldt de maximale huurprijs (van je nieuwe woning) die gebruikt wordt als criterium voor de huurpremie;
 • De woning die je verlaat moet bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond verklaard zijn;
 • Als je minstens 65 jaar oud of gehandicapt bent, maak je ook aanspraak op de huursubsidie als je oude woning niet aangepast is aan je noden;
 • Wie dakloos is en verhuist naar een conforme woning, heeft automatisch recht op de huursubsidie;
 • De nieuwe woning moet zich in Vlaanderen bevinden en mag geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn.

Vermindering van onroerende voorheffing als huurder

In bepaalde gevallen heb je als huurder ook recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Een belastingvoordeel dus dat toegekend wordt aan de huurder van de woning en niet aan de verhuurder. Je krijgt de korting wanneer:

 • Je minstens 2 kinderen hebt die recht hebben op de gezinsbijslag;
 • Of er woont een persoon met een handicap in de woning en
  • De handicap werd vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar;
  • De invaliditeit bedraagt minstens 66%, een vermindering van een derde van het verdienvermogen of een vermindering van de zelfredzaamheid van minimum 9 punten.

In eerste instantie zal de vermindering verrekend worden op het aanslagbiljet van de verhuurder. Je krijgt als huurder echter een brief toegestuurd waarop staat hoeveel die vermindering bedraagt. De verhuurder is verplicht om de korting vervolgens af te trekken van de huurprijs of door te storten.

Belangrijk: je moet als huurder wel een aanvraag indienen om de vermindering te ontvangen. Huur je een sociale woning, dan wordt de korting automatisch afgetrokken van de huurprijs.

Wil je toch huren op de privémarkt met een laag inkomen?

Heb je een laag inkomen of helemaal geen inkomen, zijn de wachttijden voor een sociale woning te lang en wil je toch huren op de privémarkt? Dan geven we je graag nog enkele tips mee:

 • Hoe verder je van het stadscentrum gaat, hoe lager de huurprijzen zullen liggen. Je hebt dan meer opties die binnen je budget zullen vallen. Voor de meeste huurwoningen geldt dat de huurprijs jaarlijks geïndexeerd zal worden en dus licht zal stijgen. Houd daar rekening mee, zo kom je niet voor verrassingen te staan.
 • Het is ook belangrijk om na te gaan wat de energiescore van de woning is. Een woning met een slecht EPC staat namelijk garant voor hoge energiefacturen. Die vermijd je natuurlijk liever. De verhuurder is verplicht om je het EPC voor te leggen vooraleer het contract afgesloten wordt.
 • Vermoed je dat de woning die binnen je budget valt niet voldoet aan de woonnormen, dan vraag je aan de verhuurder een conformiteitsattest. Dat is een officieel document waarin de gemeente verklaart dat de woning helemaal veilig is. Controleer ook altijd of de verplichte rookmelders aanwezig zijn.
 • Nog een laatste tip: ben je van plan om je in te schrijven op de wachtlijst voor een sociale woning en lopen de wachttijden hoog op? Zorg er dan voor dat de huurprijs lager ligt dan de maxima die gehanteerd worden voor de huurpremie. Indien je langer dan vier jaar op de wachtrij moet staan, heb je recht op die premie.

Bron: Vlaanderen.be

Share.