Je buren veroorzaken waterschade: hoe pak je dit aan?

Share.

Er hoeft geen overstroming te gebeuren om waterschade te lijden. Wat moet je doen als de waterschade van bij de buren ook jouw huis beschadigt?

Waterschade kan het gevolg zijn van verschillende problemen:

  • Een lek in dakgoten of afvoerbuizen
  • Een barst in de leidingen van de aanvoer en de distributie van warm en koud water, of van de afvoer van regen-, huishoud- en sanitair water.
  • Een mankement in de centrale verwarmingsinstallaties en alle daarop aangesloten toestellen zoals een wasmachine.
  • Het opstuwen van water uit de (openbare) riolering via het toilet.

Deze schadegevallen worden gedekt door de woningverzekering. Check de betrokken waarborgen en definities in je polis.

Stappenplan

Welke stappen moet ik zetten indien ik slachtoffer ben van waterschade waarbij de oorzaak vermoedelijk bij de buren ligt?

  1. Spreek je buren aan over het probleem: mogelijk hebben ze zelf ook waterschade en hebben ze reeds actie ondernomen om het probleem op te lossen.
  2. Gelijktijdig verwittig je de eigen woningverzekeraar en/of de eigen verzekeraar BA familiale.
  3. Verzamel bewijsmateriaal met betrekking tot de geleden schade zoals foto’s, facturen of andere betaalbewijzen.

Welke verzekering moet in orde zijn?

Om problemen bij dergelijke schadedossiers te vermijden, hebben beide partijen idealiter een woningverzekering (de zogenaamde ‘brandverzekering’) en een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’. De aansprakelijke partij kan een beroep doen op één van beide polissen om de tegenpartij (de buren of hun verzekeraar) schadeloos te stellen.

De brandverzekering voor woningen omvat traditioneel een waarborg ’waterschade’. Hiermee is de schade die het water berokkent aan vloeren, muren en plafonds gedekt. Bij het aangaan van een lening, wordt jou gevraagd om jouw woning te verzekeren. Als huurder ben je verplicht die verzekering aan te gaan. Om een vergoeding te kunnen krijgen voor beschadigde meubels moet ook je inboedel verzekerd zijn. Die verzekering is geen verplichting, maar een optie.

Goed om te weten: het is altijd je eigen brandverzekering die optreedt voor een gedekt schadegeval. Dus wanneer het water van bij de buren komt, maar jij hebt schade, moet je dit aangeven aan je eigen verzekeraar. Als er een aansprakelijke is voor de schade (de buren dus) dan zullen de verzekeraars dat onderling oplossen en afrekenen.
water-damaged-ceiling-1151517-1920x1275

Welke schade wordt gedekt?

Als je slachtoffer bent van waterschade waarvoor de buren aansprakelijk zijn, dan wordt zowel de schade aan het gebouw (waarvan je eigenaar bent) vergoed, alsook de schade aan de inhoud, als die verzekerd is.
De aansprakelijke tegenpartij zal je vergoeden in werkelijke waarde. Dat wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met de staat waarin de beschadigde goederen zich bevonden voor het schadegeval.

Naast de eigenlijke schade worden meestal de kosten voor het opsporen van het lek (inclusief openbreken van vloeren of muren) en soms ook gevolgschade als zwam- of schimmelvorming gedekt. Hiervoor raadpleeg je best de voorwaarden.

Wanneer je bij je verzekeraar of makelaar een verzekering afsluit, komt de vrijstelling of franchise ongetwijfeld ter sprake. Dat betekent dat je het eerste deel van de schade zelf moet vergoeden. Die vrijstelling – gebruikelijk 250 euro – staat mee in het contract opgenomen. Wanneer de buur aansprakelijk gesteld wordt voor de waterschade, dan komt deze vrijstelling bij hem terecht.

Om jezelf een hoop ellende te besparen, kies je best een goede woningverzekering en lees je de kleine lettertjes na. Meld belangrijke wijzigingen aan je woning of je inboedel steeds aan je verzekeraar. Wanneer ook de buren in orde zijn, valt er nog maar één ding te doen: hopen dat je van waterschade bespaard blijft.

Met dank aan Assuralia, Federale Verzekering, AG Insurance, ING Belgium

Auteur: KC

Share.