De renteloze lening: dit moet je weten

Share.

Vlaanderen telt heel wat oude woningen die een stevige renovatiebeurt kunnen gebruiken. Renoveren is echter niet goedkoop. Daarom heeft de overheid de Mijn VerbouwLening in het leven geroepen. Dat is een renteloze lening voor energiebesparende renovatiewerken.

Op die manier wil de Vlaamse regering het eenvoudiger en financieel haalbaarder maken om energieverslindende woningen te renoveren. Hieronder vertellen we je hoe de Mijn VerbouwLening en de in elkaar zitten.

Wat is de Mijn VerbouwLening?

De Mijn VerbouwLening moet Vlaamse gezinnen helpen om hun woning energiezuiniger te maken. De lening is renteloos en bedraagt maximaal 60.000 euro. Je kan de lening gebruiken om renovaties uit te voeren die de kwaliteit en energiezuinigheid van de woning verhogen.

De Mijn VerbouwLening vervangt de vroegere Energielening, waarbij bepaalde doelgroepen tot 15.000 euro renteloos konden lenen, en de Energielening+, een lening voor wie een woning verwierf via erfenis of schenking.

Wie kan de Mijn VerbouwLening aanvragen?

De Mijn VerbouwLening is een stevige duw in de rug voor woningeigenaars uit de laagste en middelste inkomenscategorieën die renovatiewerken willen uitvoeren. Je kan de Mijn VerbouwLening enkel aanvragen wanneer je gedomicilieerd bent in de te renoveren woning. Wie recht heeft op de renteloze Mijn VerbouwLening, werd duidelijk vastgelegd.

Onder eigenaar-bewoners uit de laagste inkomenscategorie verstaat men:

  • Een alleenstaande met een jaarlijks inkomen kleiner of gelijk aan 32.980 euro.
  • Een alleenstaande met één persoon ten laste of een koppel zonder personen ten laste met een jaarinkomen kleiner of gelijk aan 46.170 euro. Per extra persoon ten laste stijgt het maximaal inkomen met 3.700 euro.

Eigenaar-bewoners uit de middelste inkomenscategorie:

  • Een alleenstaande met een jaarinkomen kleiner of gelijk aan 46.170 euro.
  • Een alleenstaande met één persoon ten laste of een koppel zonder personen ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner of gelijk aan 65.960 euro. Ook hier mag je per extra persoon ten laste 3.700 euro extra verdienen.

Men kent de lening toe volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet van je personenbelasting. Ook private verhuurders en verhuurders via een sociaal verhuurkantoor hebben recht op de Mijn VerbouwLening. Er geldt dan geen maximale inkomensgrens. De maximale huurprijs mag wel niet hoger zijn dan 900 euro (of 1000 euro in bepaalde gemeentes) en er moet na de renovatiewerken negen jaar lang een wettelijk vastgelegde korting op de huurprijs gegeven worden. Ook wie een woning verkreeg via schenking of erfenis komt in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening.

Wie eerder al een renteloze energielening heeft afgesloten, kan de Mijn VerbouwLening niet opnieuw aanvragen.

De voordelen van Mijn VerbouwLening

Ook de woning moet aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de woning in het Vlaams Gewest liggen en moet de woning minstens 15 jaar oud zijn. Wanneer je wil investeren in een zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler of zonnepanelen gelden minder strikte voorwaarden. De omgevingsvergunning moet dan meer dan 5 jaar geleden toegekend zijn en de woning moet voldoen aan de EPB-voorwaarden.

Je kan de Mijn Verbouwlening aanvragen wanneer je een hypothecaire lening hebt lopen. Het Energiehuis zal beslissen of het in jouw situatie mogelijk is om beide leningen af te betalen vooraleer de Mijn VerbouwLening afgesloten wordt.

Voor welke werken kan je de lening gebruiken?

Je kan de Mijn VerbouwLening afsluiten voor de volgende werken:

  • Renovatie van daken, buitenmuren, vloeren, funderingen, ramen en deuren;
  • Binnenrenovatiewerken;
  • Werken aan elektriciteit en sanitair;
  • Het installeren van een warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen of een condensatieketel op gas (enkel voor de laagste inkomenscategorie en sociale huurwoningen).

Hoeveel bedraagt de Mijn VerbouwLening?

Het bedrag dat je kan lenen, komt overeen met het gefactureerde bedrag voor de werken. Er geldt een maximum van 60.000 euro. Voor binnenrenovatiewerken is er een maximum van 5.000 euro vastgelegd, voor werken aan elektriciteit en sanitair is dat 7.500 euro. De afbetalingstermijn bedraagt maximaal 25 jaar.

De Mijn VerbouwLening is volledig renteloos. Stijgt de wettelijke rente in de toekomst echter boven de drie procent, dan zullen de Mijn VerbouwLeningen die vanaf dat moment afgesloten worden wel een rentevoet hebben.

Hoe en tot wanneer kan je de lening aanvragen?

Je kan de Mijn VerbouwLening aanvragen via het Energiehuis van je gemeente. Contacteer je gemeente om een afspraak te maken. De Mijn VerbouwLening kan aangevraagd worden van 1 september 2022 tot eind 2026. Voor geërfde of geschonken woningen kan je de lening aanvragen tot eind 2024.

Naast de Mijn VerbouwLening heb je ook recht op de Mijn VerbouwPremie

Wanneer je een Mijn VerbouwLening aanvraagt en die lening goedgekeurd wordt, zal het Energiehuis ook nagaan of je in aanmerking komt voor de Mijn VerbouwPremie. Dat is een nieuwe, eengemaakte premie van de Vlaamse overheid. Het Energiehuis vraagt de premie dan in jouw naam aan. Zelf hoef je niets meer te doen. Het Energiehuis zal de premie aftrekken van het terug te betalen bedrag van de Mijn VerbouwLening. De Mijn VerbouwPremie wordt met andere worden verrekend in de Mijn VerbouwLening.

Lees hier meer over de Mijn VerbouwPremie.

Ben je van plan om te renoveren? Vermijd deze tien grootste renovatiefouten.
Of toch eerst zeken weten of een te renoveren woning kopen de moeite waard is!

Share.