Mag je van een landbouwgrond zomaar een bouwgrond maken?

Share.

Heb je een aardig stuk landbouwgrond in je bezit? Of komt er in je buurt landbouwgrond te koop te staan en heb je wel interesse? Dan ben je misschien ooit wel van plan om op die grond te bouwen, maar mag je zomaar van een landbouwgrond een bouwgrond maken? We nemen je even mee.

Dit zegt de Vlaamse wetgeving

In Vlaanderen wordt de bestemming van een perceel neergeschreven in het gewestplan (een verouderde manier van plannen die enkel nog gebruikt wordt op plekken waar het niet werd vervangen door een nieuwer plan) of in de ruimtelijke uitvoeringsplannen, ook RUP’s genoemd. In zo’n plan wordt de ruimtelijke structuur neergeschreven en wordt er dus ook beslist welke activiteiten op een bepaald perceel mogen plaatsvinden, hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden en of er al dan niet gebouwd mag worden.

Ben je dus van zin om te bouwen op je landbouwgrond? Informeer je dan goed, want het mag dus niet zomaar.

Van landbouwgrond bouwgrond maken

Stel: jij bent trotse eigenaar van een prachtig stuk landbouwgrond dat goed gelegen is, dichtbij je dorp, ver genoeg voor voldoende rust. Tot voor kort werd de grond gebruikt als een paardenwei, maar je zou die toch graag anders benutten en er een bouwgrond van maken. Kan dat?

Het kan dat je de functie van je perceel kan wijzigen, maar de kans is erg klein. Zelf is er helaas weinig dat je kan ondernemen om je landbouwgrond om te zetten in bouwgrond. De Vlaamse regering zou dat in principe mogelijk kunnen maken via een gewestplanwijziging, maar zulke hervormingen zijn uiterst zeldzaam. Het is nu eenmaal ook logisch dat de regering verwacht dat er in de woonzones en uitbreidingsgebieden gebouwd wordt.

Er kan eventueel wel een wijziging gebeuren wanneer er een groot ruimtelijk project plaatsvindt, zoals de aanleg van een industrieterrein of van een nieuwe weg. Ook om fouten uit het verleden recht te zetten, kan een grond weleens veranderen van bestemming.

Wil je een perceel kopen waar je wél kan bouwen? Dan ga je beter op zoek naar een bouwgrond in een van de rode zones op het ruimtelijke uitvoeringsplan van jouw regio.

Deze artikels vind je misschien ook interessant:

Share.