Bestaat een 3-6-9-contract voor mijn huurwoning nog?

Share.

Je hebt een nieuwe huurwoning op het oog, hoe fijn! Voor je officieel kan verhuizen, moet je natuurlijk je contract ondertekenen. Volgens de huurwetgeving zijn er huurcontracten van lange en korte duur. In de volksmond wordt dat nog een 3-6-9-contract genoemd. Hoor je het in Keulen donderen? We nemen je even mee.

Huurcontract van korte duur

De huidige huurwetgeving laat twee soorten huurovereenkomsten toen. De eerste waar sprake van is, is de huurovereenkomst van korte duur. Die huurovereenkomsten duren maximum drie jaar. Een contract dat een korte duur heeft mag niet vroeger beëindigd worden door geen van beide partijen. Enkel wanneer er hiervoor een clausule is opgenomen in het contract of als beide partijen ermee akkoord gaan, kan een contract van korte duur vroeger beeïndigd worden.

Verder kan een overeenkomst van korte duur slechts één keer verlengd worden. Dat moet bovendien schriftelijk gebeuren én onder dezelfde voorwaarden als het oude contract. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de huurprijs ongewijzigd blijft.

Huurcontract van lange duur

Deze vorm van een huurcontract, overigens de tweede wettelijk toegelaten vorm, wordt in de volksmond nog steeds een 3-6-9-contract genoemd. Wanneer een overeenkomst langer dan drie jaar duurt, valt die automatisch onder de categorie ‘lange duur’ en beschouwd als een overeenkomst van negen jaar. Zo een overeenkomst wordt nog steeds 3-6-9 genoemd omdat zo’n contract standaard negen jaar loopt in drie etappes van drie jaar.

Ook volgende zaken worden nog meegegeven in de regelgeving omtrent huurovereenkomsten:

  • De verhuurder mag jullie contract vervroegd beëindigen als hij er zelf in gaat wonen. Bij grote verbouwingen, mag dat ook, maar dan enkel aan het einde van een driejarige periode. Heeft je verhuurder geen enkele geldige reden om jullie contract vroegtijdig te beëindigen? Dan moet de verhuurder jou als huurder vergoeden met negen maanden huur (in de eerste driejarige periode) of zes maanden huur (na zes jaar huur).
  • De huurder kan het contract ook vervroegd stopzetten. Gebeurt dat in het eerste jaar? Dan moet je als huurder drie maanden huur aan de verhuurder betalen. Tijdens het tweede jaar zijn dat twee maanden huur en tijdens het derde één maand huur. Na drie jaar vervalt die opzegvergoeding, maar blijft de opzegtermijn van drie maanden gelden.

Deze artikels vind je misschien ook interessant:

Share.