Terrain à bâtir à vendre à Duffel pour € 195.000
(Code Zimmo: KMXBZ)

158
Nombre de vues
0 fois
Propriété Favorite
100%
Transparence
Popularité
104 jours
Sur Zimmo
28 jours passés
Dernière modification

Mijlstraat 49, 2570 Duffel

Code Zimmo: KMXBZ

Prix € 195.000
  • Prix € 195.000
  • Adresse Mijlstraat 49, 2570 Duffel
  • Type Terrain à bâtir (Terrain)
  • Sup. du terrain 348 m²
  • Jardin O
  • Construction 3-façades
  • Obligation de rénovation N'est pas applicable

Comparaison du marché Zimmo

  • Moy. actuelle du prix demandé sur Zimmo à Duffel (Terrain) € 192.250
  • Rapport complet

Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone

Op een uitstekende locatie te Duffel bevindt zich deze bouwgrond voor een halfopen bebouwing op een perceel van 348 m². U geniet hier van een uitstekende ligging in de nabijheid van winkels, scholen en het openbaar vervoer, toch vlakbij belangrijke invalswegen zoals de E19. Voorschriften strook voor hoofdgebouwen -Bestemming: woonhuizen, winkelhuizen -Bebouwing: gekoppeld zoals aangeduid op het plan (halfopen bebouwing) -Inplanting -Voorgevel op de verplichte bouwlijn, 6 m uit de rooilijn -Minimumafstand van de vrijstaande zijgevel(s) tot de zijgrens van het perceel = 3 m -Geen vanaf de openbare weg zichtbare, blinde gevel -Bouwbreedte: 6 m -Bouwdiepte: 13 m -Bouwhoogte: -Voorgevel: gemeten van peil voetpad tot bovenkant kroonlijst = 6 m -Overige gevels: maximum de hoogte van de voorgevel -Gevelmaterialen: -Vanaf de openbare weg zichtbare gevels: gevelsteen -Overige gevels: baksteen -Dakvorm: -Op een bouwdiepte van 9 m: zadeldak, helling 15° tot 35°, de nok evenwijdig met de voorbouwlijn, de dakvlakken symmetrisch ten opzicht van het verticale vlak door de nok -Schild- of wolfsdak is toegelaten -Eventuele overige bouwdiepte: plat dak -Dakbedekking: pannen, natuurleien in horizontaal verband -Dakvensters: verboden in het voorste dakvlak -Kroonlijst: verplicht -Worden bindend gemaakt voor beide woonhuizen door de reeds bestaande constructie, zoniet door de bouwvergunning die het eerst wordt afgeleverd; -De kleur van de gevelsteen -De dakhelling en de nokhoogte -Het materiaal en de kleur van de dakbedekking -De bouwhoogte Voorschriften strook voor bijgebouwen -Bestemming: diezelfde als die van de strook voor hoofdgebouwen -Bebouwing: aansluitend aan hoofdgebouw -Inplanting: minimumafstand van de vrijstaan zijgevel(s) tot de zijgrens van het perceel = 3 m -Bouwdiepte: gemeten vanaf de voorbouwlijn van het hoofdgebouw = max 17 m -Bouwhoogte: gemeten van peil voetpad tot bovenkant kroonlijst = 3,5 m -Gevelmaterialen: dezelfde als die van het hoofdgebouw -Dakvorm: plat dak -Kroonlijst: verplicht Voorschriften strook autobergplaatsen -Bestemming: autobergplaatsen -Bebouwing: gekoppeld -Inplanting: -Vergunning kan slechts worden verleend op verzoek van de betrokken bouwheren -Op eenzelfde bouwlijn, op minimum 5 m en maximum 9 m uit de voorbouwlijn van het hoofdgebouw, tussen kopconstructies onderling of tussen een kopconstructie en een alleenstaande constructie -maximumoppervlakte = 32m² -bouwdiepte: maximum 8 m -bouwhoogte: gemeten van peil voetpad tot bovenkant kroonlijst = 3 m -gevelmaterialen: -Vanaf de openbare weg zichtbare gevels: rode gevelsteen. Dezelfde kleur als die van de voorgevel van het voorgebouw kan toegelaten worden indien de kleur van de voorgevel van de betrokken hoofdgebouwen dezelfde is -Overige gevels: baksteen -Dakvorm: plat dak -Kroonlijst: verplicht Voorschriften strook voor binnenplaatsen en tuinen -Bebouwing: berplaatsen, duivenhokken -Inplanting: op minimum 10 m afstand van de bouwstroken -Maximum oppervlakte van de gezamenlijke constructies (met inbegrip eventueel van de autobergplaats voorzien onder): 10% van de perceelsoppervlakte -Bouwhoogte: maximum 3 m -Gevelmaterialen: -Vanaf de openbare weg zichtbare gevels: gevelsteen -Overige gevels: baksteen -Dakvorm: plat dak -Afsluitingen: muren in baksteen of betonplaten toegelaten indien niet zichtbaar vanaf de openbare weg met een maximum hoogte van 2 m Voorschriften achteruitbouwstrook -Diepte: 8 m -Bebouwing: alle constructies verboden, op en afritten inbegrepen Dit is een uitstekende opportuniteit als u op zoek bent naar een bouwgrond voor een halfopen bebouwing te Duffel. Contacteer ons voor meer informatie op Montrer le n° of neem een kijkje op www.boonstravastgoed.be . Bijzonderheden: - Halfopen bebouwing  - Perceel = 348 m² - Uitstekende ligging

Financier

Prix
€ 195.000 *
Proposition d'hypothèque

* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.

Construction

Construction
3-façades
Superficie du terrain
348 m²

Autres

Jardin
Orientation du jardin
O

Inondations

P-score
A
G-score
-
Zone effectivement sensible aux inondations
-
Zone éventuellement sensible aux inondations
-
Zone inondable délimitée
Zone de rive délimitée
Zone à risque d'inondations
-

Aménagement du territoire

Permis d'urbanisme obtenu
Destination récente
Zone d'habitation
Assignation émise
Droit de préemption sur ce bien
Permis de lotir
Mesure judiciaire de réparation
Contrainte administrative
Charge sous astreinte
Arrangement à l'amiable

D’autres conseillers à l’achat dans votre région

Remboursement mensuel à.p.d. /mois

Comparaison du marché Zimmo Plus d'info