Terrain à bâtir à vendre à Hamont pour € 119.000
(Code Zimmo: IF4C9)

339
Nombre de vues
0 fois
Propriété Favorite
89%
Transparence
Popularité
290 jours
Sur Zimmo
116 jours passées
Dernière modification

Watervang, 3930 Hamont

Code Zimmo: IF4C9

Prix € 119.000
  • Prix € 119.000
  • Adresse Watervang, 3930 Hamont
  • Type Terrain à bâtir (Terrain)
  • Sup. du terrain sur demande »

Comparaison du marché Zimmo

  • Moy. actuelle du prix demandé sur Zimmo à Hamont (Terrain) € 281.091
  • Rapport complet

Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone

Deze open bebouwing (lot 3) met een oppervlakte van 7 a 65 ca is gelegen is mooi gelegen. Stedenbouwkundige voorschriften: Hoofdbestemming hoofdgebouwen: enkel eengezinswoningen toegelaten Nevenbestemming hoofdgebouwen: enkel functies complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, vrij beroep, handel, horeca, dienstverlening en ambacht zijn toegelaten, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 1° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 2° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een totale maximale vloeroppervlakte van 50 vierkante meter. Bestemming bijgebouw: er wordt een zone afgebakend waar een garage of carport kan voorzien worden. Aansluitend hieraan kan een tuinberging voorzien worden. Bestemming niet bebouwd gedeelte: private tuinen. Voorschriften hoofdgebouw: Typologie: open bebouwing Inplanting: Voorgevelbouwlijn:min. 6 m uit de rooilijn en zoals aangegeven op het verkavelingsplan Bouwbreedte: min 7 m gemeten op de voogevelbouwlijn en maximaal zoals aangegeven op het verkavelingsplan met de vrijstaande zijgevels op min. 3 m van de perceelgrens. De vloeroppervlakte van het hoofdgebouw op lot 3 is beperkt tot max. 180 m² in het geval een inpandige garage en tot max. 150 m² in het geval er geen garage in het hoofdgebouw wordt gëintegreerd. Bouwdiepte: min 9 m achter de voorgevelbouwlijn en max 15 m zoals aangegeven op het plan. Carport: een carport als ondergeschikt schakelelement en voorzien als open constructie met plat dak is toegelaten binnen de zone zoals aangegeven op het verkavelingsplan. Kroonlijsthoogte max. 3 m Bouwvolume: Het hoofdgebouw bestaat uit 2 bouwlagen Er mag geen kelder voorzien worden Voorgevel: kroonlijsthoogte (gemeten vanaf het grondpeil tot bovenkant goot) op min. 5,5 m en max 6,5 m Overige gevels: Tot op een diepte van 10 m: max dezelfde als de voorgevel De dakvorm is vrij. In geval van een hellend dak is de nokhoogte maximaal 11 m. Tussen 10 en 15 m: max 4 m. Een platte dakvorm is hierbij verplicht Verschijningsvorm: Gevelmaterialen: gevelsteen, natuursteen, sierbepleistering in een lichte kleur, baksteen geverfd in een lichte kleur. Dakbedekking: dakbedekking van schuine daken: pannen of leien, dakbedekking platte daken: dakvilt, bitumineuze dakbedekking, kunststofmaterialen. Voorschriften bijgebouwen: Inplanting: Een los bijgebouw toegestaan op een minimale afstand van 1 m van de perceelgrenzen. De uitbreiding tot tegen de perceelsgrenzen is toegestaan mits schriftelijke toestemming van de aanpalende eigenaar. De oppervlakte is beperkt tot max. 40 m² en kan enkel dienst doen in functie van garage/carport met tuinberging. Bouwvolume: De kroonlijsthoogte van de bijgebouwen is maximaal 3,5 meter gemeten vanaf het niveau as rijweg tot bovenkant dakrandprofiel. De dakvorm is vrij. In geval van een hellend dak is de nokhoogte maximaal 4,5 m. Verschijningsvorm: De materialen van de bijgebouwen dienen complementair te zijn aan het hoofdgebouw. Voorschriften duurzaam bouwen en kwaliteitsaspecten: Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 30 m²) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. Niet-bebouwd gedeelte: Reliëfwijzingen: reliëfwijzingen worden niet toegestaan. Verhardingen: Verhardingen blijven beperkt tot terrassen en toegangen tot garages en deuren omrand door groenaanleg. Buiten deze zones dient de tuin aangelegd te worden met groenaanplantingen. Inrichtingselementen: Alle verhardingen dienen te gebeuren met waterdoorlatende materialen of materialen toegepast met een brede voeg. Waterdichte vlakken zijn enkel voor de verhardingen van de terrassen toegelaten (max. 30 m²) mits ze afwateren naar de tuin en mits een onmiddellijke bezinking mogelijk is. Afsluitingen: Aard: groene afscheidingen (haag, draadafsluitingen) zijn toegelaten op de perceelgrenzen mits onderling akkoord. Afsluitingen in de andere materialen zijn toegelaten mits onderling akkoord. Afmetingen afsluitingen: maximale hoogte 2 meter.

Financier

Prix
€ 119.000 *
Proposition d'hypothèque

* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.

Inondations

Zone effectivement sensible aux inondations
Zone éventuellement sensible aux inondations
Zone inondable délimitée
Zone de rive délimitée
Zone à risque d'inondations

Aménagement du territoire

Permis d'urbanisme obtenu
Destination récente
Zone d'habitat à caractère rural
Assignation émise
Droit de préemption sur ce bien
Permis de lotir
Attestation As built
Mesure judiciaire de réparation
Contrainte administrative
Charge sous astreinte
Arrangement à l'amiable

D’autres conseillers à l’achat dans votre région

Remboursement mensuel à.p.d. /mois

L'estimation des frais de ce bien circa € 17 /mois Plus d'info

  • Assurance incendie circa /mois
  • Assurance familiale circa € 6 /mois
  • Assurance solde restant dû circa € 135 /année

Comparaison du marché Zimmo Plus d'info