Grond te koop in Maasmechelen
(Zimmo-code: K2D09)

105
Keer bekeken
1 keer
Favoriet pand
95%
Transparantie
Populariteit
7 dagen
Op Zimmo
38 uren geleden
Laatste wijziging

De Veldhei, 3630 Maasmechelen

Zimmo-code: K2D09

Prijs
€ 25.000
  • Prijs € 25.000
  • Adres De Veldhei, 3630 Maasmechelen
  • Type Grond
  • Grondopp. 782 m²
  • Vrij op bij akte na betaling
  • Bezoek info vrij te bezoeken

Zimmo Markt Vergelijking

  • Huidige gem. vraagprijs op Zimmo in Maasmechelen (Grond) € 264.078,95
  • Volledig rapport

MASSAVORMING MOGELIJK
(KAVEL 4) De Veldhei
Ter plaatse gekend "De Veldhei", Sie D, nr. 0926BP0000, volgens meting 8a46ca (kavel 4)
Volgens het kadaster gekend als: grond.

Inlichtingen verstrekt door de gemeente:
- De onroerend goederen zijn gelegen in het Gewestplan Limburgs Maasland de dato 1 september 1980.
- De onroerende goederen: sub 4. De Veldhei zijn gelegen in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kleinstedelijk gebied Maasmechelen van 7 februari 2013.
- Het goed sub 4. De Veldhei is gelegen in het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Pauwengraaf de dato 10 oktober 2017.
- De onroerend goederen zijn niet gelegen in een Algemeen Plan van Aanleg noch in een Bijzonder Plan van Aanleg.
- De onroerende goederen sub 4. De Veldhei zijn gelegen in een beschermingszone rond een waterwingebied.
- Het goed sub 4. De Veldhei is gelegen in een Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied, dit gebied is integraal beschermd.
- In welke zuiveringszone bevinden zich de onroerende goederen? sub 4. De Veldhei; oppervlaktewater.

Betreffende onroerend goed sub 4. De Veldhei:
De eigenaar was samen met andere eigenaars betrokken in een overleg voor een mogelijke verkaveling De Veldhei. Tot op heden werd deze verkaveling meermaals ingediend maar als onvolledig beschouwd, hetzij geweigerd. Mocht deze verkaveling toch goedgekeurd en neergelegd worden, dan kan het huidige goed conform de huidige plannen worden opgesplitst in twee loten voor half-open bebouwing (lot 6 en lot 15). De koper zal in de rechten en plichten treden van de huidige eigenaar én in de wetenschap dat dit overleg inmiddels werd gestaakt. De kosten van de verkaveling werden niet werden vastgesteld en voorlopig begroot op ongeveer drieëndertigduizend euro (33.000,00 ).

Genot Gebruik
Eigendom sub 4. De Veldhei vrij zijn van gebruik en niet verpacht.

Voorkooprechten
De goederen zijn met geen enkel conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht, verkoopbelofte, of conventioneel recht van wederinkoop bezwaard onder andere in het voordeel van de eventuele huurder(s) of gebruiker(s).

De forfaitaire kosten zijn 40% voor prijzen onder 30.000 EUR.
OPENBARE VERKOOP
Enige zitdag gaat door op 2022-06-07 om 16:30
in Rijksweg 360, 3630 Maasmechelen (Snooker Sports)

Financieel

Bebouwing

Grondopp.
782 m²

Overstromingen

Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig
Afgebakend overstromingsgebied
Afgebakende oeverzone
Risicozone voor overstromingen

Ruimtelijke ordening

Stedenbouwkundige vergunning verkregen
Recente bestemming
Grondreservegebied (woonuitbreidingsgebied)
Dagvaarding uitgebracht
Voorkooprecht op dit goed
Verkavelingsvergunning

Andere aankoopbegeleiders in je regio

Ook aanbevolen voor jou

Maandelijkse aflossing v.a. /mnd

Zimmo Markt Vergelijking Meer info