Novus Projects nv

Over Novus Projects nv

Novus Projects nv ontwerpt en realiseert mooie en kwaliteitsvolle projecten en verkavelingen optoplocaties in gans Vlaanderen. Het succes van de groep steunt op drie pijlers : een hooggekwalificeerdteam van gedreven woonspecialisten, een doordachte en selectieve investeringspolitiek en het strevennaar een perfecte samenwerking met alle betrokken partijen en actoren. Novus Projectontwikkeling bouwtvandaag met het oog op morgen. Ruime aandacht gaat uit naar degelijke en duurzame materialen, naarecologie en verantwoord bouwen, zonder daarbij de financiële haalbaarheid voor een breed publiek uithet oog te verliezen. Korte communicatielijnen, verantwoorde beslissingen met kennis van zaken en eensamenwerking op basis van wederzijds vertrouwen zijn de rode draad doorheen onze werking.

Heeft u een eigendom die geschikt is voor de ontwikkeling van een bouwproject (nieuwbouw,hernieuwbouw, appartementen, groepswoningen, ...) ? Aarzel niet en neem contact met ons op. We zittengraag met u samen om de verschillende opties te bespreken. Samen bouwen we aan morgen.