Je koopt een woning met een afgekeurde elektriciteit, wat nu?

Share.

Je hebt net een parel van een woning gespot, je droomhuis. Alles is zoals jij gedroomd had, behalve één ding: de elektriciteitsinstallatie is niet in orde. Gelukkig is een negatief keuringsrapport niet het einde van de wereld.

Kan de verkoop doorgaan?

Absoluut. De verkoper is verplicht om de elektriciteit te laten keuren, maar niet om de elektriciteitsinstallatie voor de verkoop helemaal te vernieuwen. Het (negatief) evaluatieverslag is dan eerder een informatief document voor jou.

Heb je meer onderhandelingsmacht?  

Zeker. Laat een expert de herstellingskosten inschatten en probeer met de verkoper tot een compromis te komen. Zo kan je de kosten die nodig zijn van de verkoopprijs aftrekken. Let wel: de kosten voor het vernieuwen van de elektriciteitsinstallatie zijn in de meeste gevallen maar een fractie van de verkoopprijs. Richt je pijlen dus niet op een bikkelharde prijsonderhandeling.

Wat na de koop?

Huis gekocht, alles in orde? Zeker niet: jij moet ervoor zorgen dat de elektriciteitsinstallatie wél conform is. En wel binnen de 18 maanden na het verlijden van de akte. Dat moet gebeuren door de keuringsinstantie die de aanvankelijke keuring uitvoerde. De notaris die de verkoopakte verlijdt is bovendien verplicht om jouw gegevens over te dragen aan die keuringsinstantie.

Vertelt het keuringsattest wat je moet doen?

Ja en nee. Het elektriciteitsattest is gedetailleerd, maar somt enkel de gebreken op. Bovendien is de gebruikte (jargon)taal niet toegankelijk én ontbreekt een eventuele kostenraming. Dus als koper moet je het allemaal zelf uitzoeken.

Gelukkig zijn de meest voorkomende gebreken – denk aan het ontbreken van de elektriciteitsschema’s – goedkoop op te lossen. Voldoet de installatie zelf echter niet aan de huidige wettelijke normen?  Dan kunnen de kosten stevig oplopen.

Wat als je het niet (tijdig) doet?

Als je niet tijdig in actie schiet, dan heeft dat alleen maar nadelen. Het grootste nadeel is dat je lange tijd met een elektrische installatie zit die een grote risico heeft op elektrocutie, elektrische schokken of brand.

Bovendien is de kans groot dat je verzekeringsmaatschappij zich terugtrekt bij schade na ongelukken. En ten slotte riskeer je – in theorie – een boete van de FOD Economie die bevoegd is voor de controles.

Is een afgekeurde installatie uitzonderlijk?

Helemaal niet. Bij zo’n negen op de tien woningen die te koop staan, is de elektrische installatie afgekeurd. Er is zelfs sprake van een veiligheidsrisico voor de bewoners bij één op de vijf woningen in Vlaanderen. Tijdig in actie schieten is dus de boodschap.

Auteur: SDC

Share.