Voor deze verbouwingen heb je geen vergunning nodig

Share.

Je hebt je zinnen gezet om je woning te renoveren. Dan wacht je vaak de aanvraag van vergunningen. Of niet, want gelukkig blijken vele werken toch vergunningsvrij te zijn.

We gaan na welke vaak voorkomende doe-het-zelfklussen in en rondom je woning een vergunning vragen. Of, waar je verrassend genoeg van vrijgesteld bent of enkel even moet melden.

A. In de woning

Van grote constructiewerken tot kleine onderhoudswerken: in elke renovatie kruipt veel energie als je het zelf aanpakt. Als je dan ook nog eens een vergunning moet aanvragen, verlies je weer heel wat tijd. Voor onderstaande werken heb je geen vergunning nodig, toch niet wanneer je de voorwaarden naleeft.

1. Verbouwingen

Grote stabiliteitswerken aan de voorgevel zijn altijd vergunningsplichtig. In andere gevallen zijn stabiliteitswerken, zoals het maken van een raamopening in de achtergevel, meldingsplichtig. Die aanvraag of melding doe je bij de dienst stedenbouw van de gemeente.

Het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer kan je zonder vergunning doen, maar er zijn nog werkzaamheden waarvan je niet zou denken dat ze zonder vergunning kunnen:

 • Het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers
 • Het inrichten van slaapkamers in de zolder

Uitbreken of slopen is een zwaarder werkje dat je mogelijk ook zelf kan voltooien. Zolang deze ingrepen de stabiliteit niet in gevaar brengen, zijn ze zonder vergunning aan te pakken:

 • Een muur binnenskamers uitbreken
 • Het dichtmaken of openen van een raam- of deuropening
 • Een bijgebouw slopen, zolang het niet groter is dan 100m²

Handige harry’s weten ongetwijfeld ook wat gedaan als er wat vervangen of hersteld moet worden. Volgende onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig:

 • Het herstellen van een kapotte oprit
 • Het vervangen van of panlatten en leien op het dak door nieuwe exemplaren
 • Het vervangen van glas
 • Het vervangen van pleisterwerk

2. De woning opdelen

Een huis opdelen in appartementen, kamerwoningen of studio’s is vergunningsplichtig, ook al voer je zelfs nog geen werken uit. Het zorgwonen is hier een uitzondering op. Bij zorgwonen creëer je in de eigen woning een kleiner woondeel om een ouder of hulpbehoevende te laten inwonen.

Let wel: deze vrijstelling van vergunning geldt alleen wanneer je de woning niet uitbreidt, en ook wanneer je geen constructiewerken uitvoert.

B. Rondom je woning

Vooral rondom de woning en in de tuin is het mogelijk vele werken zelf aan te pakken. Verrassend genoeg zijn vele werken vergunningsvrij.

1. Terras en oprit aanleggen

Een terras, oprit of vijver aanleggen, zou een werkje kunnen zijn dat je zelf doet. De aanleg van zo’n verharde en niet-overdekte constructie in de tuin kan onder voorwaarden onder de vrijstelling vallen.

De constructie moet:

 • in de zijtuin of achtertuin gelegen zijn
 • kleiner zijn dan 80 vierkante meter. Bestaande constructies tellen ook mee in deze berekening
 • minder dan dertig meter van de woning verwijderd zijn
 • één meter van de perceelsgrens liggen

Voor de aanleg van een oprit naar je woning is ook geen vergunning nodig, voor het aantal parkeerplaatsen in je voortuin dan weer wel.

2. Bomen en struiken aanplanten

Als je kennis hebt van aanplant, is het perfect mogelijk die tuinwerken zelf te voltooien. Deze aanplant –of rooiwerken zijn vergunningsvrij:

 • Bomen aanplanten, als ze twee meter van de perceelsgrens verwijderd zijn.
 • Hagen aanplanten, als ze een halve meter van de perceelsgrens staan.
 • Hoogstammige bomen met een omtrek van 1 meter en een hoogte van 1 meter

Wil je ze korterbij aanplanten of bredere bomen planten, dan moet je aankloppen bij de gemeente voor een vergunning.

3. Afsluitingen plaatsen

Of je een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van een afsluiting, hangt af van het type afsluiting. Onder deze voorwaarden zijn ze vergunningsvrij:

 • Een open draadafsluiting onder de 2 meter hoog in de zij- of achtertuin
 • Een gesloten afsluiting van maximum 1 meter hoog in de voortuin

Een gesloten omheining van 1 meter hoog en binnen een straal van 30 meter rondom je woning. Wanneer je afwijkt van deze voorwaarden, is het noodzakelijk een vergunning aan te vragen. De gemeente beslist dan of deze aanvraag groen licht krijgt.

4. Een tuinhuis of carport

Een poolhouse is vandaag een populair bijgebouw in de tuin. Ook de carport is vandaag vaak gebouwd, net omdat de ingebouwde garage veelal achterwege wordt gelaten.

Je kan een vrijstelling krijgen, als het bijgebouw:

 • het bijgebouw de oppervlakte van 40 vierkante meter niet overschrijdt
 • niet hoger is dan 3,5 meter
 • maximaal 30 meter van de woning staat
 • in de zijtuin drie meter en in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens verwijderd is

Zeker zijn van je stuk? Ga dan even langs bij de dienst stedenbouw van de gemeente. Zij weten je exact te vertellen wat wanneer nodig is.

Share.