Mag je overhangende takken van je buur snoeien?

Share.

Huisje, tuintje, boompje, (beestje). Het gezegde wordt al decennia lang gezien als een stappenplan om een gezamenlijk leven op te bouwen. Eerst een huisje, dan beginnen aan de tuin en ten slotte -als we dieren en kinderen voor één keer mogen wegdenken- worden er bomen, bloemen en struiken geplant. Maar bomen en struiken groeien, soms tot over de grens bij de buren. Wat nu?

Situatie: Je buurman is er eentje met groene vingers die -net zoals jij- kan genieten van een prachtige tuin. Voor hem is dat misschien wel een tuin vol bomen en struiken. Zijn volste recht ook, maar na een tijdje hangen de takken van zijn fraaie eik over het muurtje of de haag. Op jouw terrein. En jij bent er niet helemaal gelukkig mee.

Wat kan je doen?

Als we impulsief zouden reageren, dan zetten we onze heggenschaar erin en snoeien we de takken zelf weg. Maar, dat mag niet zomaar. Wanneer je zonder toestemming de bomen van de buurman snoeit, dan kan hij daar een vergoeding voor eisen. Met onderstaand stappenplan, kom je tot een efficiënt resultaat.

Stap 1: Controle

Als er takken van een boom van je buur over jouw stuk grond hangen, zet je er dus best niet meteen de schaar in. Ga na of de boom wel op de juiste wettelijke afstand van de perceelgrens staat. Volgens artikel 35 van het Wetboek moeten hoogstammige bomen -dat zijn bomen die van nature meer dan 3 meter hoog worden- op twee meter staan van de scheidingslijn. Andere bomen, struiken en hagen hoeven slechts op een halve meter te staan.

Heb je een muur tussen jullie in? Dan mogen fruitbomen -van welke soort dan ook- als leibomen, aan elke kant van de muur tussen twee erven, geplant worden zonder dat een wettelijke afstand in acht wordt genomen. Hebben jullie de muur niet gemeen, dan mag enkel de eigenaar de muur gebruiken als steun voor de leiboom. PS: ook overhangende takken met fruit mag je niet afzagen. Fruit die op jouw grond uiteindelijk neerkomt, is uiteraard voor jou.

Voldoet de boom niet aan de wettelijke eisen, dan kan je vragen dat de boom -onder de juiste voorwaarden- gerooid wordt.

Stap 2: Vraag het aan de buren

Staat de boom wel op de juiste afstand, dan kan je uiteraard niet zomaar zelf de takken aanpakken. Een eerste stap hierin is een overeenkomst. Bespreek dit met de buren -in het allerbeste geval nog voor de bomen geplant worden- of je de toestemming krijgt om op jouw grond enkel de overhangende takken af te zagen.

Ziet hij dat niet zitten, kan je voorstellen dat hij zijn boom zelf komt snoeien. Daarvoor moet je hem uiteraard wel de toegang verlenen tot jouw eigendom. Weiger je hem de toegang, dan kan hij zich beroepen op het ladderrecht. Artikel 31 van het Veldwetboek zegt dat eigenaars van een niet-gemene haag het naastgelegen erf mogen betreden om werken te kunnen uitvoeren.

Maar als je wilt dat de takken verdwijnen, zal je daar wellicht geen moeite mee hebben. En voor hetzelfde geld, wordt het nog een fijne namiddag, als je hem even een handje toesteekt.

Lukt stap 2? Hoera! Zo niet, dan kan je altijd terecht bij de vrederechter.

Stap 3: Naar de rechter

Als je buurman of -vrouw toch nog weigert om zijn of haar bomen of struiken netjes bij te knippen, kan je altijd terecht bij een vrederechter, al zou het doodzonde zijn mocht het zover komen. Want een goede buur is altijd mooi meegenomen. Bij de vrederechter kan je een verzoeningsprocedure opstarten. Dan dien je bij de rechter aan te tonen, dat je hinder ondervindt van de bomen van de buurman. Hij of zij zal dan de situatie per geval beoordelen.

haag boze buur

Uitzonderingen

Stel dat de wortels van de bomen op jouw eigendom schade veroorzaken, dan mag je deze zonder toestemming van de buren doorhakken. Eventuele schade zoals bijvoorbeeld het omhoogkomen van terrastegels kan je zelfs laten vergoeden door de buurman.

Hebben jullie daarnaast een haag als scheidingslijn, dan wordt deze als een gemeenschappelijk goed aanzien. Iedere buur moet daarvoor zelf het onderhoud voorzien op eigen perceel, tenzij jullie zelf een andere regeling hebben getroffen.

Conclusie: Een boompje is het misschien niet waard om er ruzie om te maken. Probeer dus goede afspraken te maken. En vergeet niet, een goede buur is beter dan een verre vriend. 😉

Share.

3 Comments

 1. Liselot Ledene on

  Ik snap echt niet waarom jullie hier als eerste de plantafstanden aanhalen en dan besluiten: je kan dan vragen om de boom te rooien. Alsof dat de vredevolste en natuurvriendelijkste oplossing is? En idd, je kan vragen om te rooien, maar je hebt niet automatisch het recht om die te rooien. Je moet dan bovendien ook nog de nodige vergunningen aanvragen om de boom te mogen rooien. Best is toch gewoon om aan je buur te vragen de takken te komen snoeien als je er last van hebt! Anders zit je sowieso met procedures voor de vrederechter en een boomarmer Vlaanderen. Meer info? Check bij http://www.inverde.be voor snoeicursussen en cursussen wetgeving van de groene ruimte.

 2. privateselling on

  In het artikel wordt gesteld dat volgens ‘art. 35 van het wetboek(…?)’ een hoogstammige boom een hoogte heeft van >3m.
  Dit lijkt me niet correct daar nergens in de wet een definitie van een hoogstammige boom bepaald wordt. Nergens wordt over de hoogte van de boom gewag gemaakt.
  Artikel 35 van het VELDwetboek handelt over hoogstammige bomen maar geeft er geen bepaling van.
  De Vlaamse Regering heeft in art. 99 §1 van het decreet van 18 mei 1999 met betrekking tot het vergunnend rooien van bomen, vastgelegd wat de bepaling is van een hoogstammige boom in Vlaanderen : “Als hoogstammige boom zoals bedoeld in het eerste lid, 3°, wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van 1meter heeft.”
  Dit alles schept natuurlijk heel wat verwarring. Als je buurman 8m. hoge coniferen (met een stamomtrek kleiner dan 1m) op 50cm. van de perceelsgrens aan de westkant van je tuin heeft staan dan kan je bezwaarlijk hinder inroepen want de zon gaat langs die kant onder…
  De wetgever zou beter een hoogtebepaling voor een hoogstammige boom specifiëren dan is het duidelijk voor iedereen (ook voor de vrederechters) !

 3. Louis Veekmans on

  mijn buurman heeft een stuk grond met een breedte ven 10 m . Op deze breedte zet hij op 10 m van zijn achterdeur 5 bomen over een breedte van 10 m . De eerste op 0.5m van de perceelgrens .
  Nu weet u dat deze boom ook een snel-groeier is . Ook is bekend dan de boom 20 tot 50 m hoogte kan bereiken .De diameter zal dan ook zo iets zijn . Nu zijn de takken al meer dan 2 meter gegroeid en hangen ruimschoots over . Wat na enkele jaren .
  Eigenlijk is mijn opmerking dat deze boom die zo een volume aanneemt heeft 2 m van het perseelgrens plaatsen toch geen nut . Of snoeit men de boom elk jaar . Kunt u dat indenken een stam van diameter 0.5m met daar vlak langs volledig kaal tot op 20 a 50 m op de perseelgrens .
  Dezelfde buurman heeft op het einde van zijn stuk een tamme kastanjeboom staan die 8 meter oversteekt over een breedte van 20 m . Deze boom beslaat ongeveer 150 m² oppervlakte van de gebuur . Deze boom geeft ook veel afval . als de bodem bedekt is 5 cm hoogte geeft dat dan 7.5m³
  afval . Of omgerekend tussen 1 a 2 ton . Aan de prijzen die nu aangerekend word op het containerpark ben u vlug meer dan 100 eu kwijt voor iemand anders zijn vuil.
  Nu wilt de buurman van niets weten en komt dit op de rechtbank .
  Eigenlijk is het zo dat verstand niet kan gekocht worden !

Leave A Reply