Een huis kopen? Verzeker je!

Share.

Op het moment dat je jezelf eigenaar mag noemen van je droomhuis, is de kous nog niet af. Je wilt er immers voor zorgen dat je gedekt bent voor sommige zaken die je al dan niet in de hand hebt. Zo kom je nadien niet voor een financiële kater te staan. We sommen alvast de 3 belangrijkste verzekeringen op.

1. Brandverzekering

In tegenstelling tot wat de naam doet uitschijnen verzekert een brandverzekering je niet enkel tegen schade ten gevolge van brand. Daarom wordt deze verzekering steeds vaker ‘woningverzekering’ genoemd. Naast brand, komt deze woningverzekering tussen in tal van omstandigheden die je woning kunnen beschadigen. Denk maar aan waterschade of schade door storm, sneeuw of hagel. Deze verzekering is in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen niet verplicht. Een bankinstelling kan je echter soms verplichten om een brandverzekering te nemen, alvorens je je hypotheek kan afsluiten.

De basis van elke brandverzekering is wettelijk bepaald, maar de aanvullende en optionele dekkingen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Ga daarom zeker te rade bij verschillende kantoren en informeer grondig wat wel en niet inbegrepen is.

Basisdekkingen

De volgende dekkingen zijn wettelijk verplicht bij elke brandverzekering:

  • Schade door brand, explosie of implosie
  • Schade door bliksem, natuurrampen, storm, hagel, glasbreuk, rook, stookolie of water
  • Schade door het neerstorten van of het getroffen worden door luchtvaartuigen
  • Schade door het getroffen worden door enig ander voertuig of door dieren

Aanvullende dekking

Er zijn aanvullende dekkingen die een verzekeraar mag aanbieden. Deze zijn inbegrepen en kan je dus niet zelf kiezen. Belangrijk om te weten is dat het hier gaat om kosten die verbonden zijn met het schadegeval. Denk maar aan:

  • Reddingskosten (kosten die voortkomen uit maatregelen om de schade verder te voorkomen)
  • De kosten voor de bewaring van je goederen in de periode van heropbouw.
  • Kosten voor het slopen van beschadigde goederen

Optionele dekkingen

Ten slotte zijn er ook nog enkele optionele dekkingen. Deze zitten niet standaard in je brandverzekering, maar kan je vrij bepalen. Hieronder vallen onder andere de dekking ‘diefstal & vandalisme’ en de dekking ‘indirecte verliezen’.

2. Schuldsaldoverzekering

Bij een overlijden worden niet alleen bezittingen geërfd, maar ook schulden. De schuldsaldoverzekering is een verzekering die je nabestaanden dus vrijwaart van het terugbetalen van de schulden. Je kan ervoor kiezen om je te verzekeren voor een bepaald percentage van het totaalbedrag. De veiligste methode is dat beide partners een dekking nemen voor het volledige geleende kapitaal. Bij een overlijden vallen de afbetalingen voor de langstlevende partner dan volledig weg. De keerzijde voor deze zekerheid zijn de hogere premies voor de schuldsaldoverzekering.

3. Verzekering Gewaarborgd Wonen

Tot slot heb je ook de mogelijkheid om een hypothecaire woning af te sluiten met een verzekering die je dekt bij plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Het gebeurt immers steeds vaker dat schulden zich opstapelen wanneer je opeens zonder werk komt en nog een lening moet afbetalen. De kosten van de verzekering worden door de Vlaamse overheid gedragen, waardoor je geen premie hoeft te betalen. Wil je weten of je in aanmerking komt? Dat kan hier!

Bron: belgium.be, wonenvlaanderen.be, FOD economie

Share.