Moet je een boete betalen als je het huurcontract verbreekt?

Share.

Huren wordt door heel wat Belgen aanzien als een tijdelijke verblijfplaats. Want uiteraard blijft de baksteen traditioneel in onze maag zitten en willen we op termijn allemaal een eigen huis. En terwijl je huurt, kom je op sommige momenten je droomhuis tegen, misschien wel op onze website. Maar je hangt vast aan dat huurcontract, of niet? Mag je zomaar je huurcontract verbreken, of betaal je een schadevergoeding? Wij zorgen voor de antwoorden.

Huurcontract van korte termijn

Huurcontract afgesloten voor 1 januari 2019

Dries en Marieke hebben hun oog laten vallen op een huisje in de buurt waar ze zijn opgegroeid. Vorig jaar hebben ze echter hun intrek genomen in een appartementje in een nabijgelegen stad. Het betreft een contract van korte termijn. Kunnen Dries en Marieke verhuizen naar hun droomwoning?

Waar het bij huurcontracten van lange termijn mogelijk is om -mits voldaan aan bepaalde voorwaarden- de huurwoning te verlaten, is het niet mogelijk om de huurovereenkomst van korte duur voortijdig te beëindigen. Dit mag dus noch door huurders Dries en Marieke, noch door hun verhuurder verbroken worden. Maar omdat zo’n contract van korte termijn stilzwijgend verlengd wordt naar een contract van lange termijn, dienen de huurder in kwestie wel traditioneel drie maanden op voorhand schriftelijk te laten weten dat het huurcontract na het verstrijken van de bepaalde duurtijd niet verlengd wordt.

De enige mogelijkheid voor Dries en Marieke is dat zij in het huurcontract een (wederzijdse) vroegtijdige opzegbeding hebben laten opnemen. De geldigheid daarvan moet echter achteraf altijd door de Vrederechter worden afgetoetst.

Huurcontract afgesloten na 1 januari 2019

Heb je je huurcontract afgesloten na 1 januari 2019, dan zit het net wat anders in elkaar. Bij huurcontracten van 3 jaar of minder mogen beide partijen de overeenkomst namelijk zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 3 maanden voor de vervaldag. Anders krijgt de overeenkomst automatisch een looptijd van negen jaar.

Huurcontract van lange termijn

Annelies en Darcis hebben ooit een huurcontract van 9 jaar afgesloten. Na een jaar of 4 jaar denkt het koppel aan kindjes en gaat het op zoek naar een grotere woning. Wat met het contract?

In tegenstelling tot een huurcontract van korte termijn kan je bij een contract van 9 jaar (en de uitzonderlijk langere overeenkomsten) probleemloos de huurovereenkomst stopzetten. Dit kan op elk moment van de looptijd, om welke reden dan ook. Je moet dit ook niet verantwoorden naar de verhuurder toe. De verbreking van het huurcontract dient wel schriftelijk te gebeuren, met een gekende opzegperiode van 3 maanden.

Tot zover de praktische kant van het verhaal, maar kan dat zomaar gratis? Neen. Om de verhuurder te beschermen dat hij of zij om de zes maanden nieuwe huurders moet zoeken, is er een bepaalde tarifering opgesteld. Zo moet je de verhuurder drie maanden huur als schadevergoeding betalen indien je tijdens het eerste jaar van je contract opzegt. Tijdens het tweede jaar betaal je twee maanden huur boete en ten slotte in het derde jaar betaal je één maand huur boete. Nadien kan je gewoon vertrekken, de opzegtermijn in pacht gehouden.

Let wel: het bedrag van de opzegvergoeding hangt dus niet af van de opzegdatum, maar wel van de einddatum van de opzegperiode. Gaat je huurcontract in op 1 oktober 2020 en verbreek je schriftelijk op 20 juli 2022, dan wordt 31 oktober 2022 als laatste dag van je huurovereenkomst uitgerekend. Dat betekent dat je officieel in je derde jaar het huurhuis hebt verlaten en dus slechts één maand boete betaalt.

Uitzondering

In zo goed als alle gevallen is bovenstaande regeling van toepassing, al zijn er twee uitzonderingen, waardoor jij misschien na een korte periode zonder boete de huurwoning uit kan stappen. Zo kan je enerzijds ervoor zorgen dat je nieuwe huurders vindt voor je appartement. Voor sommige verhuurders is dat voldoende om de opzeg te laten vallen. Maak hierover op voorhand afspraken met je verhuurder. En daarnaast moet je sowieso geen boete betalen als de huurovereenkomst niet door de verhuurder werd geregistreerd. Heb je dus plannen om te verhuizen, ga het eens na bij het registratiekantoor.

Meer weten over je huurcontract? Dat kan hier!

Bron: Vlaamse Overheid

Share.