De voor- en nadelen van een hypothecair mandaat

Share.

Algemeen wordt aangenomen dat, wanneer je wil bouwen of kopen, je een woonkrediet afsluit waar een hypotheek aan gekoppeld is. Een bank is namelijk geen liefdadigheidsinstelling en wil op die manier zeker zijn dat de toegestane lening wordt terugbetaald. Maar wist je dat er ook een tweede piste kan worden bewandeld? Zo kan een hypothecair mandaat in sommige gevallen de plaats van een hypotheek bij het afsluiten van een hypothecair krediet innemen. Voor leken is een woordje uitleg hier op zijn plaats.

Wat is een hypothecair mandaat?

Sommige banken laten toe dat je een deel van het te lenen bedrag onderbrengt in een hypothecair mandaat. In dat geval geef je de bank via een mandaat de toelating om op een willekeurig moment tijdens de looptijd van het krediet een hypotheek te nemen voor een op voorhand bepaald bedrag. Het verschil met een gewoon hypothecair krediet is dat de hypotheek niet bij het begin van de looptijd wordt genomen, maar wel op een later tijdstip.

De bank mag dus alsnog een hypotheek nemen wanneer ze dat nodig acht, bijvoorbeeld wanneer ze denkt dat je niet aan de gemaakte afspraken (lees: afbetalingen) zal kunnen voldoen. Het kan dus zijn dat wanneer je twee maanden niet hebt betaald, de bank een hypotheek neemt voor het afgesproken deel van het bedrag. En die kosten zijn voor jouw rekening.

Meer uitleg over het waarom hoeft je bankier niet te geven, want je hebt hem bij het plaatsen van je handtekening het recht gegeven om meer zekerheden in te bouwen via het nemen van een hypotheek.

Voordelen

Jouw voordeel is dat de kosten lager zullen uitvallen dan bij een ‘gewoon’ hypothecair krediet, want een hypothecair mandaat is gewoon een akkoord tussen twee partijen. Van een inschrijving op het hypotheekkantoor, waar de hypotheken worden aangemeld, is zodoende geen sprake. Dat betekent concreet dat de akte- en registratiekosten, en de erelonen lager zullen uitvallen. Daarnaast blijft het huis of appartement onbelast, wat betekent dat het eventueel zou kunnen gebruikt worden als onderpand voor een tweede hypothecaire lening.

Nadelen

De nadelen situeren zich hoofdzakelijk op fiscaal vlak, want het aftrekken van de terugbetaling van kapitaal en de intresten is bij een hypothecaire volmacht niet mogelijk. Dat is namelijk alleen maar mogelijk bij een hypothecaire inschrijving. Bij een hypothecair mandaat betaal je dus aanvankelijk minder, maar omwille van je ontbrekende fiscale voordelen, kan het zijn dat je er geen voordeel uithaalt.

Tenslotte is het wel mogelijk om een hypothecaire volmacht te combineren met een volwaardig hypothecair krediet. Zo kan je toch nog van deze fiscale voordelen genieten. Maar dit is een kwestie van fiscale spitstechnologie, waarbij je best een ervaren fiscalist of boekhouder onder de arm neemt.

Een hypothecaire volmacht kan dus in sommige gevallen interessant zijn, maar het betreft hier toch vrij ingewikkelde materie. Ben je zoals de meeste mensen niet helemaal thuis in deze stof, dan lijkt het verstandig om jouw situatie af te wegen met het advies van een expert.

Auteur: JST

Share.

2 Comments

Leave A Reply