Mag je zomaar een bedrijf opstarten bij je thuis?

Share.

Je hebt of huurt een huis, en je wil er een bedrijf(je) opstarten? Dat kan bijna zonder probleem als je een dienstverlenend bedrijf hebt. Je hoeft enkele documenten aan te vragen om de onderneming op jouw thuisadres te kunnen zetten.

Richt je een eenmanszaak op, dan gebeurt dat op het thuisadres, net omdat er geen verschil is tussen de persoon en de onderneming. Bij een vennootschap is dat niet zo. Doordat de vennootschap een aparte rechtspersoon is, kan deze opgericht worden op een andere plaats dan waar de vennoot-oprichter woont. Een bvba of nv kan dus perfect onder je thuisadres worden ondergebracht.

Mag elk beroep bij je thuis?

Vooraleer je plannen tot uitvoering wil brengen, moet je je afvragen of je jouw beroep wel mag uitoefenen bij je thuis. Niet in elk pand kan je zomaar een winkel starten. In bepaalde landelijke gebieden is het verboden om een zelfstandige activiteit te starten die geen landbouwactiviteit is. Een dienstverlenend beroep zoals vastgoedmakelaar of coach kan zonder problemen in elk gebied opgestart kunnen worden. Om te weten welke activiteit toegelaten is en welke niet, neem je best contact met je gemeentebestuur.

Welke documenten vraag je aan?

Om je zaak op te starten, moet je niet alleen ondernemingsnummer of btw-nummer aanvragen. Mogelijk moet je ook enkele vergunningen voor de opstart op je thuisadres aanvragen. Afhankelijk van je beroep kunnen er dat meerdere zijn.

Net als je voor sommige aanpassingen aan je woning een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt, moet je ook in deze gevallen bij het college van burgemeester en schepenen een vergunning aanvragen:

  • Het plaatsen van lichtreclames en reclameborden aan je woning
  • Het wijzigen van het gebruik van een gebouw, bijvoorbeeld van woonhuis naar handelspand

Mogelijk heeft jouw beroep ook te maken met volgende vergunning of erkenning:

  • Milieuvergunning, wanneer je een milieubelastend bedrijf zou hebben
  • Erkenning voedselveiligheid, wanneer je voedsel fabriceert, vervoert of verpakt
  • Machtiging beenhouwer-spekslager, als je dat beroep uitoefent

Zijn bovenstaande opties niet voor jouw zaak van toepassing, dan kan je het ondernemings- of btw-nummer gewoon aanvragen en starten.

Wat breng je nog in orde?

Nadat de nodige vergunningen zijn aangevraagd, moet je nadien best ook deze documenten in orde laten brengen.

Brandverzekering

Uiteraard wil niemand het meemaken, maar toch moet je verzekerd zijn tegen brand. Want wanneer de brand ontstaat in bv. de bureelruimte die je aan bedrijf bvba verhuurt, dan is de zaak daarvoor aansprakelijk. Als die brand dan overslaat naar de privévertrekken, dan zal de zaak daarvoor moeten vergoeden. Vandaar dat ook je voor jouw zaak dus strikt genomen een eigen, aparte brandpolis moet afsluiten.

Bescherm je woning

Er bestaat een specifieke regeling die ervoor zorgt dat je als zelfstandige jouw woning kan veilig stellen tegen beslag vanwege schuldeisers, de zogenaamde onbeslagbaarheid. Die regeling is getroffen voor alle zelfstandigen, sinds 2014 ook voor zelfstandigen in bijberoep. De bescherming geldt enkel voor schuldvorderingen ontstaan bij het uitoefenen van het beroep, en ook na deze verklaring zijn voorgevallen.

Ben je op de hoogte van deze fiscale weetjes?

Een eigen zaak vraagt om uitgaven en investeringen. Gelukkig zijn deze kosten (deels) van de belastingen af te trekken. Volgende kosten kan je volledig inbrengen als beroepkosten:

  • De elektriciteits- en verwarmingskosten
  • De kosten verbonden aan telefoon, internet, …
  • De intresten van de maandelijks af te betalen woninglening
  • Het bedrag van je maandelijkse huur

Opgelet wanneer je een huis huurt:

Wat er ook in het huurcontract staat, je hebt altijd het recht om een eigen zaak te starten. De verhuurder riskeert een belastingverhoging als er in zijn pand een zaak wordt opgestart. Hij zal meer onroerende voorheffing moeten betalen. De huurder kan altijd aan de verhuurder voorstellen om hem daarvoor te compenseren.

Tip: een postadres mag niet

Ben je van plan een bedrijf te starten, maar lijkt het je wel wat om daarvoor louter een postbusadres te nemen? Zo’n adres waarop je post toekomt is geen aanrader. De Kruispuntbank Onderneming wil een werkelijke inschrijving van je bedrijf noteren, net als de fiscus die effectief op een fysiek adres een controle moet kunnen uitvoeren.

Laat je voor de opstart goed begeleiden en vraag raad aan de noodzakelijke experts zoals een boekhouder of notaris. Loop ook even langs bij je gemeentebestuur.

Bronnen en medewerking: Vlaio.be, Notaris.be

Share.