Help, mijn huis is gekraakt! Wat nu?

Share.

Het was een tijdje geleden niet weg te denken uit het nieuws: je bent op reis en in de tussentijd wordt je huis gekraakt. Wat bleek, je kon er als eigenaar niets tegen doen, ook de politie stond machteloos. Verontwaardiging alom, waardoor de politiek wakker werd en er op 16/11/2017 een wetswijziging van kracht ging, die soelaas moet bieden. Maar is dat echt zo en wat houdt die nieuwe antikraakwet precies in? Een harde noot om te kraken!

Gekraakt?

We zullen maar meteen met de deur in huis vallen. Kraken is een huis onrechtmatig binnendringen en bezetten zonder toestemming van de eigenaar of huurder. En dat is sinds de nieuwe antikraakwet strafbaar. Het doel van deze wet is om jou als eigenaar meer slagkracht te geven (figuurlijk dan) en ervoor te zorgen dat de procedures om krakers uit een woning te zetten, sneller kunnen verlopen. Voor de wetswijziging werd een onderscheid gemaakt tussen bewoonde en onbewoonde panden, waarbij je als je huis onbewoond was, van een koude kermis thuiskwam, m.a.w. je stond machteloos. Ook bij een bewoond huis waarbij een kraker binnendrong zonder inbraak/geweld/bedreiging of valse sleutels, kon dit ongestraft gebeuren. Niet te geloven, toch?

Wat te doen bij een bewoond pand

Een bewoond pand kan je eigen huis zijn als je bijvoorbeeld op vakantie bent of in het ziekenhuis ligt, maar ook het bemeubelde appartement aan de kust dat je als buitenverblijf gebruikt.

Wat kan je doen?

  • Je stelt vast dat er vreemde mensen in je huis hokken of je ongeruste buren bellen je op om te laten weten dat je huis gekraakt is.
  • Bel in dat geval de politie. Die kan de krakers meteen het huis uitzetten, aanhouden en ervoor zorgen dat ze binnen de 24 uur voor de onderzoeksrechter worden voorgeleid.

En bij een onbewoond pand

Merk je als eigenaar of huurder dat er een kraker je onbewoonde pand is binnengedrongen? Dat kan een leegstaande woning zijn die wacht op een nieuwe huurder, een garagebox, … Dan is het helaas niet mogelijk om die ongewenste bewoners meteen uit je huis te laten zetten, tenzij ze uit vrije wil vertrekken, natuurlijk.

  • Je komt erachter dat krakers in je pand zitten.
  • Dien een klacht in. Zonder een klacht kan de politie of het parket niets doen.

Je hebt 2 mogelijkheden:

a. Procedure via de vrederechter
Je dient een verzoekschrift in bij de vrederechter. Zowel jij als de krakers worden dan opgeroepen voor een zitting. De rechter zal proberen beide partijen te verzoenen. Lukt dat niet, dan zal hij een termijn bepalen waarbinnen de krakers het pand moeten verlaten.

b. Procedure via de procureur
Je dient klacht in bij de politie en vraagt hierbij aan de procureur een bevel tot uithuiszetting. In dat geval moet het parket over de situatie oordelen en kan ze binnen de 8 dagen een uithuiszetting bevelen. Dat gebeurt via een aanplakbrief aan de woning. De krakers hebben vanaf dan 8 dagen de tijd om het huis te verlaten of beroep aan te tekenen bij de vrederechter. Dat vertraagt natuurlijk wel de procedure. Verlaat de kraker na het bevel van de procureur nog steeds de woning niet, dan kan de politie in actie schieten (figuurlijk dan).

Waarom krijgen de krakers extra tijd?
Dat geeft indien nodig het OCMW de mogelijkheid om een ander onderkomen te zoeken voor de ongewenste bezoekers. In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij hevige vrieskou, kan de rechter oordelen dat de krakers langer in de woning mogen blijven alvorens ze moeten opzouten. We kunnen ons natuurlijk wel afvragen in welke mate het rechtssysteem prioriteit geeft aan dit soort zaken.

Da’s straf

Aangezien kraken sinds kort strafbaar is, riskeert de kraker een gevangenisstraf en een boete. Houdt dat ook in dat ie daarmee voor zijn gebruik van water en elektriciteit en aangerichte schade dient te betalen? Nee, die kosten kan je helaas niet terugvorderen op basis van de antikraakwet. Hiervoor moet je aparte juridische stappen ondernemen. Het is dus zeker niet slecht om juridisch advies in te winnen. De kans dat je je centen terugziet, is vaak klein. Komt een goede verzekering hier dan van pas? Onze navraag leverde bij de meeste verzekeringsmaatschappijen in ieder geval geen duidelijk antwoord op. Bij Ethias kregen we wel meer info. Afhankelijk van de situatie en de waarborgen in je polis, is een tussenkomst mogelijk. Richten de krakers bijvoorbeeld schade aan aan je woning, dan valt dit onder vandalisme en wordt dit wel gedekt. Verlaten de krakers je woning en laten ze hem vuil achter (matrassen, afval, …) dan is er geen dekking.

Auteur: KP
Bron: BIV.be

Share.