Een huis erven wordt binnenkort goedkoper

Share.

Als je erft, moet je op die erfenis erfbelasting betalen. Hoe groot dat bedrag is, hangt af van de band die je hebt met de overledene. Partners, ouders, kinderen én stiefkinderen betalen het minst, alle andere verwanten betalen meer. Maar vanaf 1 september wordt erven minder duur.

A. Huidige situatie

Als een geliefde sterft, is dat vaak niet alleen een emotionele kwestie, maar ook fiscaal complex. Zeker als je erft, want dan moet je ook langs de fiscus passeren om de erfbelasting te betalen. En dat is afhankelijk van de band die je had met de overledene, maar ook van het totaalbedrag van het nalatenschap. Hoe hoger dat laatste is, hoe meer je moet betalen.

Vandaag de dag betalen partners, ouders, kinderen of stiefkinderen 3% erfbelasting op een bedrag van 0 tot 50.000 euro, 9% op een bedrag tussen 50.000 en 250.000 euro en 27% op een bedrag hoger dan 250.000 euro. Als je dus als kind 100.000 euro erft van je ouders, betaal je dus (50.000 x 3%) + (50.000 x 9%) = 6.000 euro erfbelasting.

Voor broers, zussen, neven of nichten

Als je erft van je broer of zus, dan betaal je meer erfbelasting: 30% op een bedrag van 0 tot 75.000 euro, 55% op een bedrag tussen 75.000 en 125.000 euro en maar liefst 65% op bedrag dat hoger is dan 125.000 euro. Dat wil zeggen dat als je 100.000 euro erft van je broer of zus, je 36.250 euro erfbelasting betaalt.

Erf je als neef, nicht, tante of nonkel, dan betaal je nóg meer. Op de kleinste schijf, een bedrag lager dan 75.000 euro, betaal je 45%. Op de tweede schijf is dat 55% en op een bedrag hoger dan 125.000 euro bedraagt de erfbelasting 65%. Dus als je als neef 100.000 euro erft, betaal je 47.500 euro aan erfbelasting.

Tarieven rechte lijn en partners
Vanaf (prijs in euro) Tot en met Tarief in % Totaal belastingbedrag in euro op voorgaande schijf
0,01 50.000 3
50.000,01 250.000 9 1.500
250.000,01 27 19.500
Alle andere personen
Schijf in euro Tussen broers en zussen, in % Ooms, tantes, neven, nichten en anderen, in %
0,01 tot 75.000 30 45
75.000,01 tot 125.000 55 55
Boven 125.000 65 65

B. Minder duur vanaf 1 september

Maar vanaf 1 september betaal je minder. De hoogste schijf van 65% voor wie erft als broer, zus, neef of tante, wordt afgeschaft. Dat wil zeggen dat je in de toekomst dus niet méér dan 55% aan erfbelasting moet betalen. Erfenissen tussen 35.000 en 75.000 euro worden voor broers en zussen 30% belast, andere familieleden 45%. En er komt een nieuwe schijf bij: voor een bedrag tot 35.000 euro betaal je voortaan 25% aan erfbelasting.

Ook voor wie erft in rechte lijn – dat zijn de ouders, de kinderen, de partners en de stiefkinderen – verandert het een en ander. De langstlevende partner heeft vandaag de dag enkel een vrijstelling van belasting voor de woonst. Maar voortaan geldt dat ook voor een eerste schijf van 50.000 euro roerende goederen.

Tarieven voor partners, ouders en (stief)kinderen
Vanaf (prijs in euro) Tot en met Tarief in % voor 1/9/2018 Tarief in % na 1/9/2018
0,01 50.000 3% 3%
50000,01 250.000 9% 9%
250000,01 27% 27%
Tarieven voor broers en zussen
Vanaf (prijs in euro) Tot en met Tarief in % voor 1/9/2018 Tarief in % na 1/9/2018
0,01 75.000 30%
75.000,01 125.000 55%
125.000,01 65%
0,01 35.000 25%
35.000,01 75.000 30%
75.000,01 55%
Tarieven voor nichten, neven, tantes en nonkels
Vanaf (prijs in euro) Tot en met Tarief in % voor 1/9/2018 Tarief in % na 1/9/2018
0,01 75.000 45%
75.000,01 125.000 55%
125.000,01 65%
0,01 35.000 25%
35.000,01 75.000 45%
75.000,01 55%

Kinderen – als die jonger dan 21 jaar zijn – die hun ouders verliezen en dus wees worden, krijgen ook een vrijstelling. Zij hoeven voortaan geen belasting te betalen op een eerste schijf van 75.000 euro. Daarbovenop worden zij ook vrijgesteld van belastingen op het huis waarin zij wonen.

Auteur: EM

Share.

Leave A Reply