Voor- en nadelen van een vaste en variabele rentevoet

Share.

De rentevoet op je lening bepaalt hoeveel interesten je je bank moet betalen, bovenop het ontleende bedrag. Bij het afsluiten van een lening heb je de keuze tussen twee soorten rentevoeten: een vaste of variabele. Beide interestberekeningen hebben voor- en nadelen.

Een vaste rentevoet kom je overeen bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst en blijft van toepassing zolang het krediet loopt. Bij een variabele rentevoet wordt de basisrentevoet, die vastgelegd werd bij het ondertekenen van de kredietovereenkomst, op vastgelegde tijdstippen (jaarlijks, 5-jaarlijks, enzoverder) aangepast aan de referentie-index. Deze index is gebaseerd op schommelingen van de rentevoeten. Beide formules hebben zowel plus- als minpunten. Wij sommen ze voor jou op.

Vaste rentevoet

Voordelen

Als de rente laag staat op het moment dat je je lening afsluit, is een vaste rentevoet de beste optie. Aangezien deze rente van toepassing blijft zolang je krediet loopt, blijf je profiteren van het lage tarief. Een tweede voordeel van een vaste rentevoet is dat je ieder maand perfect weet waar je aan toe bent op financieel vlak en hoeveel je zal moeten betalen aan je kredietverstrekker tijdens de termijn van je lening.

Nadelen

Staat de vaste rentevoet echter hoog bij de kredietovereenkomst, dan hang je aan dit hoge tarief vast zolang de lening loopt. Een ander nadeel van een vaste rentevoet is dat je er niet van kan profiteren wanneer de rente daalt. Gelukkig kun je ook een lening met vaste rentevoet herzien. Al betaal je dan wel een wederbeleggingsvergoeding op het nog openstaande saldo. Controleer dus goed of het voordeel van een lagere rentevoet het betalen van de wederbeleggingsvergoeding overtreft. Een andere optie is veranderen van bank. Je betaalt het krediet terug bij je eerste bank en betaalt ook hier een wederbeleggingsvergoeding om dan een lening aan te gaan bij een andere bank, waar je wel de notariskosten opnieuw moet betalen. Deze laatste optie is enkel voordelig wanneer je lening al 10 jaar of langer loopt.

Variabele rentevoet

Voordelen

Als de rente hoog staat bij het aangaan van een lening, wordt er vaak voor een variabele formule gekozen, in de hoop dat de rente zal dalen tijdens de looptijd van de lening. Bij wet is bepaald dat rentevoeten zowel kunnen stijgen als dalen en dat de rente in stijgende lijn maximaal kan verdubbelen. Als je start met een rente van 4% kan die dus maximaal stijgen tot 8%, maar wel dalen tot 0%. Sommige kredietverstrekkers bieden een ‘cap’ of bovengrens aan.  Als je een bovengrens van +2 hebt, kan je rente van 4% slechts tot 6% stijgen.

Nadelen

Je weet vooraf nooit hoeveel je je kredietverstrekker zal moeten betalen omdat je een stijging of daling van de rente niet kan voorzien.
Als de rente bij het afsluiten van de lening laag staat, opteer je beter voor een vaste rentevoet. Als de rente hoog staat, is een variabele rentevoet interessanter. Informeer ook goed naar de ‘cap’ of bovengrens.
Share.

Leave A Reply