Wie betaalt de herstellingen aan een huurwoning?

Share.

Van een huurder wordt verwacht om de huurwoning als een goede huisvader of -moeder te onderhouden. Toch kan er altijd iets stuk gaan, waardoor een herstelling noodzakelijk is. De grote vraag die zich dan stelt is: wie betaalt de rekening, de huurder of de verhuurder?

In het algemeen geldt dat alle herstellingen ten laste zijn van de verhuurder, behalve bij:

  • Kleine herstellingen
  • Herstellingen nodig door verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de huurder
  • Herstellingen nodig omdat de huurder zijn meldingsplicht niet is nagekomen

Wat valt er onder een kleine herstelling?

Een kleine herstelling voor de één, is een grote herstelling voor de ander. Daarom stelde de Vlaamse Regering een lange lijst op met kleine herstellingen en onderhoudswerken waar de huurder verantwoordelijk voor is. In die lijst staan zaken zoals:

  • Gebroken glas vervangen
  • Kapotte stopcontacten en schakelaars herstellen
  • Sleutels vervangen bij verlies
  • Verstopping van de dakgoot voorkomen
  • Kalkaanslag verwijderen in bad/douche
  • Verwarmingsinstallaties tijdig laten nakijken

Wat te doen bij dringende herstellingen?

Een verhuurder mag niet zomaar herstellingen komen zonder toestemming van zijn huurder. Die heeft immers recht op ongestoord woongenot. Echter, als een dringende herstelling nodig is, moet de huurder die toestaan, ook als ze voor ongemakken zou kunnen zorgen of zelfs als de woning door de werken tijdelijk onbruikbaar is. Als de herstellingen meer dan 30 dagen duren, zal de huurprijs verminderd worden.
 

Disclaimer: in dit artikel bespraken we de regels voor huurcontracten afgesloten na 1 januari 2019. Voor huurcontracten die voor deze datum werden afgesloten, gelden andere regels.

Bron: Vlaams Woninghuurdecreet

Share.