Moet je verplicht sneeuwruimen voor je deur?

Share.

Temperaturen tot -12°C ‘s nachts en enkele buien die Vlaanderen onder een laagje sneeuw legden. De winterprik zorgt -ondanks ‘slechts’ een code geel- voor lichte paniek en gladde wegen. Maar niet alleen op de baan is het glad, ook voetgangers kunnen stevig onderuit gaan op de stoep. Wie is er dan verantwoordelijk?

Situatieschets: Net zoals bij de gemiddelde Vlaming is er ook bij Lies en Leen een sneeuwzone over hun gemeente getrokken. Lies woont in een appartementje op de eerste verdieping, Leen woont in het rijhuis daarnaast. Voor hun gebouwen ligt er een pak sneeuw, maar wie moet dat ruimen?

Is dat verplicht?

Het politiereglement van zo goed als elke gemeente stelt dat dit verplicht is. Zo halen we het volgende uit het reglement: “Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg erover waken dat voor het eigendom dat zij bewonen, voor de doorgang van de voetgangers en fietsers voldoende ruimte op het voetpad en aanpalende fietspad wordt schoongeveegd of dat het nodige wordt gedaan om de gladheid ervan te vermijden.”

Daarbij wordt ook gesteld dat de sneeuw niet op de rijweg mag gegooid worden en dat ook de rioolkolken en straatgoten vrij moeten blijven. Ook ter hoogte van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers, en aangeduide haltes voor het openbaar vervoer moet de rand van het voet- en fietspad vrij van sneeuw blijven. Zo blijft de veiligheid van de voetganger gevrijwaard.

Wie ruimt?

Nu we weten dat er een reglement bestaat waarin gesteld wordt dat de stoep of het voetpad voor je woning sneeuwvrij moet worden gemaakt, is het nog maar de vraag wie precies moet vegen in welke situatie:

  • Bij een privéwoning: De bewoner van de woning -huurder of geen huurder- maakt de stoep voor zijn of haar woning sneeuwvrij.
  • Bij een appartementsgebouw: Alle mede-eigenaars zijn in se aansprakelijk voor het sneeuwvrij maken en voor eventuele schade. Er kunnen echter afspraken worden gemaakt met de syndicus om dit in goede banen te leiden en het gebouw te voorzien van het nodige materiaal (zout, een schop, …). Daarnaast wordt er ook veelal gesteld dat de bewoners op het gelijkvloers de eerste aansprakelijkheid hebben. Is dit niet mogelijk, dan schuift deze een verdieping op. Kijk ook zeker je huurcontract na voor eventueel reeds gemaakte afspraken.
  • Grond of een leegstaande woning: Hier geldt dat de eigenaar de stoep voor de woning of grond sneeuwvrij dient te maken.

Wat als je niet ruimt?

Wie niet ruimt, riskeert een administratieve boete van de gemeente. Deze kan oplopen tot 250 of 350 euro. Hier probeert men toch echter redelijk in te zijn. Zo kan men niet verwachten dat de stoep sneeuwvrij is om 7u ‘s ochtends bij nachtelijke sneeuwbuien. Pas wanneer er sprake is van laksheid, kan er worden opgetreden.

Terwijl je toch de stoep voor je woning aan het sneeuwruimen bent -schouderklopje voor jou overigens-, kan je eens nagaan of er geen buren op vakantie zijn. Zij kunnen in hun afwezigheid niet sneeuwruimen en dan help je zo een handje mee. Ook zieke of oudere bewoners in je straat kunnen jou op die manier ook erg dankbaar zijn.

Foto: oddharmonic (CC BY-SA 2.0)

Share.

Leave A Reply