Last van de buren? Dit is de oplossing!

Share.

Een goede verstandhouding met je buren? Die krijg je door rekening te houden met elkaar. Maar wat doe je wanneer je buur er toch voor zorgt dat je niet kunt slapen? Nu we weer met meer mogen afspreken in de tuin, kan dat wel al eens gebeuren en dit is wat je kan doen!

Geluidsoverlast kan erg hinderlijk zijn. Tussen 22 uur en 6 uur gaat het dan om nachtlawaai. Daar durven sommige buren wel in te overdrijven, zodat ze de buren in hun nachtrust storen. “Afhankelijk van de regio of de stad gaat het vooral om kotfeestjes, lawaaierige buren in het algemeen of zomerse feestjes. Hier hebben we geen cijfers over, maar die klachten van overlast krijgen we naar ons aanvoelen het meest van al binnen”, klinkt het bij de Lokale Politie Antwerpen.

Stel: jouw buur geeft een feestje. Dan kan je je al de vraag stellen waarom je niet bent uitgenodigd. Geen probleem als dat niet zo is, maar dan is het misschien wel fijn als hij toch rekening houdt met de volumeknop van zijn geluidsinstallatie, toch?

Wat kan je doen?

  • Praten met je buur

Wat je ook hinderlijk vindt, praten is de eerste stap. Zet zelf de eerste stap naar je buur toe, want soms zijn ze zich van geen kwaad bewust en is alles een misverstand dat je erg gemakkelijk kan oplossen.

  • Bemiddelaar zoeken

Heeft praten niet gewerkt? Dan is een bemiddelaar misschien een optie. Een wijkagent uit je buurt kan ervoor zorgen dat de verschillende partijen samen tot een oplossing komen. Binnen een appartementsgebouw, kan de syndicus als bemiddelaar fungeren.

  • Aankloppen bij de gemeente

Sommige gemeenten kunnen ook rekenen op vrijwillige burenbemiddelaars en ook de politie kan hierbij bemiddelen. Maar als er geen strafrechtelijke inbreuken zijn, treden ze niet op. Het nummer 101 opbellen laat je best achterwege. Dit noodnummer moet vrij blijven voor dringende noodhulp.

  • Vrederechter als laatste stap

Als er geen oplossing uit de bus komt, is de vrederechter de laatste stap. Hij probeert dan met beide partijen een correcte oplossing te zoeken voor het probleem.

Hoe kan je het voorkomen?

Je kan zelf ook je beste beentje voorzetten, want voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Om de goede orde niet te verstoren en je buren te respecteren, kan je dus best volgende zaken net níet doen. Klusjes of het gras maaien, bijvoorbeeld. Dat doe je best niet ’s avonds of op zondag, want algemeen aangenomen zijn dat rustmomenten.

Probeer het ook in huis rustig te houden. ’s Nachts gebruik je best geen lawaaierige toestellen en het geluid van de televisie of muziekinstallatie hoeft niet altijd zo luid te staan als je denkt. En woon je in een appartement? Weet dan dat slaande deuren of zware voetstappen voor heel wat overlast kunnen zorgen.

Als je alles volgt, heb je in geen tijd de beste buren!

Met dank aan Lokale Politie Antwerpen

Share.