Een gemeenschappelijke haag: wie snoeit?

Share.

Goede afspraken maken goede vrienden. Dat geldt ook voor jou en je buurman en de groene aanplanting tussen jullie tuinen. Want wie zorgt er nu voor het netjes bijsnoeien van de haag? En wat met overhangende takken? Wij helpen discussies vermijden en lichten de ‘snoeiplicht’ een beetje toe.

Stel: tussen jouw perceel en dat van de buren staat een haag of een boom met grote takken. Mag je dan zomaar in de tuin van je buurman stappen om de haag of overhangende takken te snoeien? Gelukkig zijn er een aantal rechten en plichten gedefinieerd die burenruzies over dit thema kunnen beperken. Maar weet jij het antwoord?

Gemeenschappelijke haag

We spreken over een gemeenschappelijke haag indien de haag geplant is op de scheidingslijn tussen jullie twee percelen. In dit geval moet iedere buur voor zich ‘zijn kant’ onderhouden en snoeien. Eventueel kun je met de buurman afspreken hoe hoog jullie de haag laten groeien. Check ook even of er geen gemeenschappelijk reglement bestaat dat de hoogte van de haag bepaalt.

Jouw privé-haag

Staat de haag op jouw stuk grond (dat wil zeggen: minimum op 50 cm afstand van de perceelsgrens) , dan moet jij zelf beide kanten snoeien. Uiteraard moet je hiervoor even in de tuin van je buurman kunnen. Dat recht heb je, maar natuurlijk vraag je je buur vriendelijk om toelating. Niemand wil een indringer op zijn erf.

Overhangende takken

Hangen er takken van een boom van je buur over de perceelgrens, dan mag je deze niet zomaar zelf afzagen. Vraag altijd eerst om toestemming! Als je buur het daarmee eens is, mag dit wel. Of je buurman kan (vrijwillig) zelf de takken snoeien. Weigert je buur de takken af te doen en is hij niet akkoord dat jij het doet, dan kan je naar de vrederechter stappen. Ga je toch over tot het snoeien van de takken zonder de toestemming van je buur te hebben, dan kan je buur van jou een schadevergoeding vragen. Uitschietende wortels mag je dan weer wél eigenhandig verwijderen zonder tussenkomst van de vrederechter.

Lees hier het volledige artikel over overhangende takken!

Op welke afstand?

Je las al dat een haag, of elke andere lagestamboom of struik op minimum 50 centimeter van de perceelsgrens moet staan. Een hoogstamboom moet dan weer minstens op 2 meter afstand van de scheidingsgrens geplant zijn. Per uitzondering mag een boom van minstens 30 jaar oud wel blijven staan. Al is het niet zo dat je buurman meteen een te dicht geplaatste boom of struik zelf mag omhakken. Je buur kan het wel aan jou vragen en indien je weigert naar de vrederechter stappen.

Reglementering

Wil je meer weten over de exacte reglementering? Elk gewest heeft zijn eigen milieuwetgeving, vandaar dat er al eens verschillen opduiken. Bij twijfel raadpleeg je dus best de dienst ruimtelijke ordening van je stad.

Auteur: KCL

Share.