Kan je een compromis verbreken?

Share.

Sta je op het punt om een woning te kopen? Na de mondelinge overeenkomst volgt het compromis. Dat is een schriftelijke, onderhandse overeenkomst waarin je de verkoop van een onroerend goed bezegelt. Maar kun je dat ook verbreken? En welke kosten hangen daar dan aan vast?

In een compromis stellen koper en verkoper – zonder tussenkomst van de notaris – een overeenkomst op. Het is dus eigenlijk een onderhandse schriftelijke bezegeling die later dient als basis voor de notariële akte. In tegenstelling tot wat sommigen denken is er geen weg terug, het compromis is bindend.

In zo’n compromis staan onder andere de namen van de koper en verkoper, een omschrijving van het onroerend goed en de overeengekomen verkoopprijs. Meestal worden ook al andere belangrijke documenten toegevoegd: het EPC-certificaat, de as-builtattesten en bodemattesten, bijvoorbeeld. Na de ondertekening van het compromis door beide partijen volgt er een voorschot van 5 of 10%. De registratierechten en het resterende saldo van de afgesproken verkoopprijs moeten binnen de vier maanden na ondertekening van het compromis aan de notaris betaald worden.

Opschortende voorwaarden

In de meeste gevallen bevat een compromis ook een opschortende voorwaarde. Daarin staat dan omschreven dat het compromis bijvoorbeeld enkel geldig is als er binnen een bepaalde termijn (meestal 30 dagen) een hypothecair krediet toegekend wordt aan de kopers. Of dat de verkoop uitsluitend door zal gaan als er een stedenbouwkundige vergunning volgt.

Geen lening?

Een koper die een compromis ondertekent, is in het beste geval al advies gaan vragen aan zijn of haar bankier en weet welk maximumbedrag hij kan ontlenen. Krijg je – van meerdere financiële instellingen – toch geen groen licht en heb je het compromis al ondertekend? Het verbreken van een compromis leidt in de meeste gevallen tot een fikse schadevergoeding die kan oplopen tot 10% van de totale verkoopprijs. Je doet er dus goed aan om grondig na te denken over het ondertekenen van een compromis!

Een voorbeeld:

Jan en Kim willen een huis kopen van Bert. Ze bieden 250.000 euro en Bert gaat akkoord. Ze bezegelen hun akkoord in een onderhandse overeenkomst. Daarin staan hun volledige namen, huidige adressen en een omschrijving van de staat van de woning in vermeld. Ook de overeengekomen verkoopprijs van 250.000 euro staat in het document opgenomen. Na de ondertekening storten Jan en Kim 10% of 25.000 euro op de rekening van Bert. Ze drukken een betalingsbewijs af en houden dat goed bij. Intussen maken ze ook de afspraak bij de notaris om de verkoop officieel vast te leggen. Die vindt ongeveer 3 maanden later plaats. Ondertussen regelen Jan en Kim hun hypothecair krediet. Krijgen ze het gewenste bedrag niet van de bank en moeten ze het compromis ontbinden (zonder opschortende voorwaarden)? Dan zijn ze hun voorschot van 25.000 euro kwijt. Da’s een pak geld.

Minnelijke ontbinding

Zijn zowel koper als verkoper het eens om het compromis te ontbinden? Dan kun je in onderling overleg het compromis ongedaan maken. Bijvoorbeeld omdat er nog een andere kandidaat-koper hetzelfde bod wil doen. Maar in principe heeft de verkoper het recht om het voorschot in te houden.

Auteur: EM

Share.