Een goede relatie opbouwen met je huisbaas 

Share.

Het is als huurder niet altijd eenvoudig om een goede verstandhouding en communicatie te hebben met je huisbaas. Het is nooit te laat om een nieuwe start te maken en toch een goede relatie uit te bouwen met de eigenaar van je woning. We geven jou alvast enkele tips.   

Wees open en eerlijk

We moeten er niet flauw over doen: de belangrijkste verantwoordelijkheid als huurder bestaat erin om op tijd de huur te betalen. Door onverwachte wendingen in het leven kunnen er wel eens voor zorgen dat dit niet zo gemakkelijk is. Het beste is om de situatie op voorhand uit te leggen aan je huisbaas. Dan kan je vragen of je de huur in schijven mag betalen.

Houd de communicatie gaande

Het gebeurt vaak dat huurders aarzelen om vragen te stellen of om in gesprek te gaan met hun huisbazen, uit angst om hen lastig te vallen. Dat is eigenlijk nergens voor nodig. Eigenaren waarderen het als je hen direct op de hoogte stelt van bijvoorbeeld schade aan het plafond of vochtplekken op de muur. Ook als je zelf reparaties uitvoert, is het belangrijk de eigenaar in te lichten. Dit geldt uiteraard ook als je verbouwingen of verbeteringen wilt aanbrengen. Kortom, in de relatie met de huisbaas is de bekende uitspraak “spreken is zilver, zwijgen is goud” niet van toepassing.

Werk samen waar mogelijk

De huisbaas heeft bepaalde verantwoordelijkheden naar jou toe en moet zorgen voor structurele reparaties. Zorg ervoor dat hij deze verantwoordelijkheden nakomt. Tegelijkertijd is het voor een goede relatie met de huisbaas belangrijk dat je laat zien dat je bereid bent ook je eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf betaalt voor reparaties aan schade die je zelf hebt veroorzaakt. Als je bijvoorbeeld het plafond of de muur beschadigt bij het ophangen van een schilderij, zul je zelf de herstelkosten moeten dragen.

Behoud beleefdheid, ook bij een conflict

Ondanks de beste bedoelingen kan er altijd een conflict ontstaan. Als het tot een rechtszaak komt, zal een rechter echter geen begrip hebben voor huurders die hun huisbazen uitschelden of respectloos behandelen. Zelfs als je boos bent en zelfs als dat terecht is, is het het beste om een professionele toon aan te houden zonder beschuldigingen te uiten.

Kies daarom altijd voor een feitelijke en praktische benadering. Wijs bijvoorbeeld op je rechten door te verwijzen naar de wetsartikelen die je gelijk geven in het conflict. Wees methodisch en grondig in je verdediging, maar blijf beleefd en vermijd persoonlijke aanvallen. Kortom, een nuchtere en weloverwogen aanpak is vaak effectiever dan een confrontatie.

Share.