Sloop- en heropbouwpremie met onbepaalde duur verlengd: wat verandert er?

Share.

Goed nieuws voor wie in de toekomst van plan is een woning te slopen en opnieuw op te bouwen. De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie werd voor onbepaalde duur verlengd. Wat houdt deze premie in, wanneer heb je er recht op, wat is er veranderd en wat betekent dit voor mensen die willen slopen en heropbouwen?

Sloop- en heropbouwpremie: met onbepaalde duur verlengd

De sloop-en heropbouw premie is nog niet alom bekend. Voor wie nog niet bekend is met deze premie: de naam zegt het een beetje zelf. Deze premie is in het leven geroepen voor mensen die een woning willen slopen, om op dezelfde grond een nieuwe woning te plaatsen. In bepaalde gevallen is het financieel, ecologisch of praktisch beter om een woning volledig af te breken dan ze te renoveren. De sloop- en heropbouwpremie bedraagt 10.000 euro per project. 

Om dat idee te steunen kwam de Vlaamse overheid met een nieuwe maatregel op de proppen. In 2019 werd de premie ingevoerd. Tot 2023 werd het telkens met een jaar verlengd. Nu hebben ze beslist om de sloop- en heropbouwpremie voor onbepaalde duur te behouden. 

In het eerste jaar maakten zo’n 1.200 gezinnen gebruik van de premie. Hierna werd het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw ingeroepen. Deze twee zaken waren niet te combineren. Aangezien het verlaagd btw-tarief meestal voordeliger was, daalde het aantal gegunde sloop- en heropbouwpremies. De premie was enkel interessant voor wie niet aan de voorwaarden voor btw-vermindering voldeed.

Alternatief voor verdwijnend verlaagd btw-tarief van 6%

Nu is het zo dat het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor sloop-en heropbouw verdwijnt voor projecten die via bouwpromotoren worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2024 kunnen zij hier geen beroep meer op doen. Alleen voor projecten van woningen die van natuurlijke personen zijn en die gedurende de laatste 5 jaar de enige en eigen woningen van deze personen zijn, is er een uitzondering. Hiervoor blijft van de 6% voor onbepaalde duur behouden. Doordat het verlaagde btw-tarief wel stopt voor bouwpromotoren, zal het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de slooppremie weer flink toenemen. Vanaf dan is er namelijk voor hen geen voordeliger alternatief meer.

Belangrijkste voorwaarden voor de sloop- en heropbouwpremie

Interesse in de sloop- en renovatiepremie? Er zijn wel enkele voorwaarden waar je aan dient te voldoen, voor je recht hebt op het voordeel. 

  • Enkel natuurlijke personen of particulieren kunnen de premie aanvragen. 
  • De premie dient enkel voor woongebouwen.
  • De premie moet binnen drie maanden voor de goedkeuring van de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Nadien moet je nog een sloopbewijs toevoegen.
  • Je kan slechts één premie ontvangen per bouwproject. Van meerder premies tegelijk genieten is niet mogelijk.
  • Sinds 2023 zijn de toekenningsvoorwaarden verstrengd. Sindsdien moet je nieuwbouw een E-peil van maximum E24 behalen. 
  • De volledige bovengrondse constructie moet gesloopt worden.
  • De Vlaamse Overheid liet weten dat er mogelijks nog enkele voorwaarden bijkomen. Dit moesten ze nog bekijken. Zo zou er gekeken worden naar slopen conform de asbesteisen. Meer details volgen nog.

De sloop-en heropbouwpremie aanvragen doe je simpelweg online. 

Share.