Dit kan je verwachten van een openbare verkoop

Share.

Een woning openbaar kopen of verkopen: kan het een interessante mogelijkheid zijn? Of je nu koper of verkoper bent van zo’n pand, er komt heel wat kijken bij zo’n openbare verkoop. En wat moet je nu precies doen, én wat niet?

Wanneer kiezen we nu voor een gewone verkoop en een openbare verkoop? Wel, het is interessant om een woning openbaar verkopen bij panden waar veel vraag naar is. Zo kan de prijs door de verschillende bieders opgedreven worden. Een pand dat een zeer specifieke kandidaat vergt, is best uit de hand te verkopen. Sneller verloopt de verkoop alleszins niet echt ten opzichte van een verkoop uit de hand.

De grote vraag zal hoe dan ook zijn: hoe verloopt zo’n openbare verkoop nu?

De openbare verkoop zelf

De openbare verkoop vindt meestal plaats in een lokaal café, of in het Notarishuis. Zo’n verkoop kan één of twee zitdagen beslaan:

  • Eén zitdag bij vrijwillige verkoop: De notaris wijst het pand toe aan de meest biedende. Als er geen geïnteresseerde is, kan het pand toch een tweede zitdag krijgen, of op een andere manier te koop worden gezet
  • Twee zitdagen bij vrijwillige verkoop: Dan gaat het om een plaatselijk gebruik. Het pand wordt toegewezen onder opschortende voorwaarde van hoger bod. Als je niet aanwezig zou geweest zijn op de eerste zitdag, kan je nog altijd een bod uitbrengen op de tweede zitdag
  • Twee zitdagen bij een gedwongen of gerechtelijke verkoop, bijvoorbeeld als er schulden zijn: een eerste zitdag en een zitdag na hoger bod. De termijn waarbinnen hogere biedingen kunnen gedaan worden, bedraagt 15 dagen na de voorlopige toewijs op de eerste zitdag.

Na de bieding

Eens je bod aanvaard is, staat je nog even geduld te wachten.

  • Je moet alle kosten – opgegeven bij de verkoopsvoorwaarden – binnen de vijf dagen betalen.
  • De koopsom moet binnen de maand overgeschreven zijn naar de notaris.
  • Bij een vrijwillige verkoop stort de notaris het bedrag door aan de eigenaars.
  • Bij een gedwongen verkoop moet er eerst een vereffening van de schulden gebeuren, nadien wordt dan de prijs verdeeld.

Wanneer het pand jou is toegewezen is na een eerste of tweede zitdag, is het nog enkele dagen nagelbijten. Iedereen heeft namelijk vijftien dagen de tijd – inclusief weekenddagen en feestdagen om een hoger bod uit te brengen. Dit bod moet je overmaken aan de gerechtsdeurwaarder die het op zijn beurt overmaakt aan de notaris. De hoogste bieder op de eerste zitdag wordt uiteraard op de hoogte gebracht van dit hoger bod. Dan rest de eerste koper de keuze of hij of zij er op de tweede zitdag zal overheen gaan. Bij een openbare verkoop kan het zijn dat de betrokkenen aan het pand een instelprijs vasthangen. Onder die prijs wil de verkoper zijn pand niet verkocht zien. Dat bedrag wordt op voorhand vastgelegd bij de notaris, en wordt ook mee in alle publiciteit opgenomen.

notaris

Tips voor de koper

Zie je dat een huis openbaar te koop wordt aangeboden, maar weet je niet waar je allemaal aan moet denken? Geen nood! Volg deze tips.

1. Denk aan je huwelijkscontract

Wanneer je als gehuwd koppel een woning op een zitdag wil kopen, moet je best met z’n tweeën aanwezig zijn als in de publiciteit van het pand te lezen staat dat koppels in het bezit moeten zijn van een eventueel huwelijkscontract. Koppels getrouwd met scheiding van goederen hebben dat probleem niet. Kan één van de echtgenoten niet aanwezig zijn, dan kan hij of zij wel een authentieke volmacht geven.

2. Informeer je tijdig bij de bank

Bij een openbare verkoop heb je geen bedenktijd meer nadien, of kan je geen opschortende voorwaarde meer inroepen zoals dat bij een verkoop uit de hand wel kan wanneer dat in de onderhandse overeenkomst (het compromis) mee opgenomen is. Informeer je tijdig bij de bank over hoeveel je kan lenen.

3. Onbekend blijven als koper

Wil je onbekend blijven bij de biedingen, dan kan je een beroep doen op een command of lastgever. Hij kan in jouw plaats het bod uitbrengen. Deze commandverklaring gebeurt via een notariële akte, te verlijden binnen de vijf dagen na de definitieve toewijs. Bevraag je op voorhand bij de notaris over alle voorwaarden.

Tips voor de verkoper

Maar daarnaast zijn er ook tips voor de verkoper. Wat komt er bij een openbare verkoop kijken?

1. Verkoop inhouden

Er bestaan enkele misvattingen rond openbare verkoop. Het is zo dat de verkoper altijd het laatste woord heeft. Als het resultaat minder dan verwacht zou zijn, kan de verkoop worden ingehouden, maar dan mag het niet gaan om een gedwongen of gerechtelijke openbare verkoop (bv bij schulden).

2. Rouwkoop

Het zou dus kunnen dat de koper het financieel niet kan redden. Onder de term ‘rouwkoop’ kan de verkoper zijn pand opnieuw op de markt laten zetten. Er wacht de koper wel een zware sanctie. Je draait op voor de kosten en het mogelijke negatieve verschil met de nieuwe verkoopprijs.

Auteur: KC
Met medewerking van KFBN en notaris Jelle Van Hove
Foto’s: KFBN

Share.