Uitgelegd: De verkoopovereenkomst

Share.

Interesse in een woning? Dan doe je een bod. Als de verkoper het aanvaardt, stelt hij (of zijn makelaar) een (voorlopige) verkoopovereenkomst op. Wat staat er precies in dat document? Wanneer moet je dat ondertekenen? En waar moet je op letten? Dat leggen we je graag uit in dit artikel.

Wat?

De term ‘voorlopige verkoopovereenkomst’ klinkt soms een beetje misleidend. Want ondanks het woord ‘voorlopige’ is het wel degelijk bindend. Daarom spreek je maar beter over een ‘onderhandse verkoopovereenkomst’ of ‘compromis’. Dat zijn vaak gebruikte synoniemen.

Wat er precies allemaal in die overeenkomst moet staan, lees je hier. Houd in het achterhoofd dat je maar beter zoveel mogelijk details in de overeenkomst kunt zetten. Bijvoorbeeld ook of het onroerend goed al dan niet bemeubeld is. Of dat de zonnepanelen inbegrepen zijn, of net niet. Hoe meer details, hoe minder kans op discussie achteraf.

Voor wie?

De onderhandse verkoopovereenkomst vormt eigenlijk de basis voor de notariële akte, het officiële document waarmee de notaris in een later stadium de verkoop bezegelt. Er bestaan heel wat standaarddocumenten die je als basis kunt gebruiken. Is er een makelaar met de verkoop gemoeid? Dan stelt hij of zij het document op. Alle betrokken partijen paraferen alle pagina’s en plaatsen hun handtekening op de laatste bladzijde.

Voorschot?

In de regel betaalt de koper bij de ondertekening van de voorlopige overeenkomst een voorschot aan de verkoper of makelaar. Er is geen wettelijk vastgelegd bedrag of percentage. De ene koper vraagt een vast bedrag van pakweg 10.000 euro, de andere vraagt 10 % van de afgesproken verkoopprijs.

Waarom?

De verkoopovereenkomst is bindend en geldt dus als garantie voor alle betrokkenen. De koper krijgt de garantie dat zijn of haar bod aanvaard is en dat het onroerend goed op termijn voor het afgesproken bedrag voor hem of haar is. De verkoper heeft een garantie dat hij of zij het overeengekomen geldbedrag zal krijgen.

Bijlagen?

Er worden heel wat extra attesten en verslagen aan de verkoopovereenkomst toegevoegd. Zoals een bodemattest, het stedenbouwkundig uittreksel, het postinterventiedossier, het energieprestatiecertificaat (EPC) en het keuringsbewijs voor de elektriciteit.

Wanneer?

Tussen de ondertekening van de onderhandse akte en het verlijden van de notariële akte zit maximaal vier maanden.

Let op!

Vaak wordt er in een verkoopovereenkomst een opschortende voorwaarde vermeld. Hierdoor dekt de koper zich ietwat in. De verkoop gaat in dat geval enkel door als de koper een lening van een financiële instelling krijgt. Is dat niet het geval en staat deze clausule vermeld in de overeenkomst? Dan vervalt het contract en gaat de verkoop niet door.

Auteur: EM
Bron: Belgium.be

Share.