Wat is een commandverklaring?

Share.

Bij de verkoop van een onroerend goed is het toegestaan om te werken met een zogenoemde ‘commandverklaring’. Dat houdt in dat iemand in jouw plaats een woning of grond koopt zodat je je niet kenbaar hoeft te maken. Wat zijn de voor- en nadelen? En de gevolgen? Dat achterhaal je in dit artikel.

In sommige gevallen is het nuttig om anoniem te blijven tijdens een verkoop. Als je daar goede afspraken rond maakt – een zogenoemde commandverklaring – is dat perfect legaal. Via die verklaring stel je dan een ‘ogenschijnlijke’ koper aan. Zo’n commandverklaring kan bovendien zowel bij een openbare als bij een onderhandse verkoop gebruikt worden.

Voordeel?

Het grootste voordeel van een commandverklaring? De koper kan anoniem blijven zonder twee keer registratierechten te moeten betalen. Stel dat ondernemer Jan de woning van zijn concurrent wil kopen. De verkoper gaat zijn bod misschien afkeuren. Via een commandverklaring kan Piet de woning kopen voor Jan.

Wanneer nuttig?

Een commandverklaring wordt om verschillende redenen gebruikt, maar de hoofdreden is ‘anoniem willen blijven’. Bijvoorbeeld omdat koper en verkoper geen goede verstandhouding hebben. Ook erg vermogende mensen gebruiken vaak een commandverklaring omdat ze denken dat de verkoper anders niet wil onderhandelen over de prijs. Wat ook vaak voorkomt: de verkoper weet dat zijn pand een bijzondere emotionele waarde heeft voor een specifieke koper. De tussenpersoon kan dan in naam van die specifieke koper handelen tot en met de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst. Op die manier kan hij ongetwijfeld een betere prijs bedingen.

Enkele voorwaarden

Let wel, er zijn een aantal voorwaarden om dubbele registratierechten te vermijden.

  • In de voorlopige verkoopovereenkomst moet een specifieke clausule opgenomen worden: ‘de koper koopt voor zichzelf of een ander nader aan te wijzen persoon’. Dat zinnetje moet er letterlijk in staan.
  • De aanwijzing van de échte koper gebeurt maximaal vijf werkdagen na het ondertekenen van de onderhandse akte via notariële weg. Zowel de eerste koper (tussenpersoon) als echte koper moeten dan aanwezig zijn.
  • Er mogen geen wijzigingen gebeuren met betrekking tot de prijs, het voorwerp en andere voorwaarden.

Nadeel?

Wees niet zomaar een tussenpersoon. Als de commandgever niet wil of kan betalen, staat jouw handtekening wel op het compromis. Dat betekent dat jij ook verantwoordelijk bent voor een eventuele schadevergoeding.

Auteur: EM
Bronnen: Notaris.be, CIB en MonardLaw.be.

Share.