Eigenaar van een woning? Bereid je dan voor op deze 9 nieuwe regels

Share.

Er komt een nieuwe wet op het goederenrecht, met heel wat implicaties voor je vastgoed. De wet wordt in maart 2020 in het Staatsblad gepubliceerd. Hoewel ze pas in september 2021 ingaat, anticiperen notarissen in hun aktes al op deze toekomstige regels. Wat dat voor jou betekent? We lichten de 9 aandachtspunten voor je uit.

1. Burenruzies worden voorkomen en beter opgelost

Wat is burenhinder juist? Dat wordt nu een stuk duidelijker, met heldere criteria om burenhinder te bepalen. Je kan ook preventief optreden. Staat het huis van je buren op instorten? Dat hoef je niet meer te wachten tot er écht schade is.

2. Beplanting aan banden gelegd

Overhangende takken of bomen te dicht bij de perceelgrens? Het kan de burenrelaties bitter maken. Gelukkig is er nu duidelijkheid: bomen met een hoogte van minstens 2 meter moeten minstens 2 meter van de perceelgrens staan. Kleinere bomen of struiken moeten een afstand van een halve meter respecteren. Overhangende takken mag je zelf niet snoeien, tenzij je buren na 60 dagen volgend op je vraag geen actie hebben ondernomen.

3. Achtergelaten spullen op je terrein worden niet je eigendom

Iemand laat een fiets achter in je tuin. Volgens de oude wetgeving word jij na 30 jaar eigenaar van die fiets. De nieuwe wet schrijft voor dat je altijd op zoek moet gaan naar de eigenaar. Vind je die niet, dan moet je de spullen naar de gemeente brengen.

 

4. Hypotheekregister neemt nu ook geërfd vastgoed op

Hoe kan de overheid weten wie eigenaar is van welk vastgoed? Het hypotheekregister is een van de belangrijkste informatiebronnen. Toch vinden we er vandaag alleen aangekocht vastgoed in. Binnenkort wordt ook het geërfd vastgoed daarin opgenomen. En ook verkooprechten en aankoopopties krijgen een plekje in het hypotheekregister. Opnieuw een maatregel om potentiële conflicten geen kans te geven.

5. Erfdienstbaarheden na 30 jaar

Een erfdienstbaarheid komt voor wanneer iemand over je perceel mag komen. Bijvoorbeeld als de oprijlaan van je buurman deels op je perceel ligt. Een erfdienstbaarheid moét vandaag in een contract worden vastgelegd. Maar dat verandert met de nieuwe wet: als de overgang zichtbaar is, en als je buren die minstens 30 jaar hebben gebruikt, dan kan je het gebruik niet meer weigeren. Zet dus preventief op papier dat zo’n recht opzegbaar is.

6. Erfpacht vanaf 15 jaar

Het recht van erfpacht lijkt op huur, maar duurt vaak langer en biedt meer bescherming voor de bewoner. Met de nieuwe wet vermindert de minimumtermijn van het recht van 27 naar 15 jaar. Aan de maximumtermijn van 99 wordt niet geraakt.

7. Minder obstakels voor grote bouwprojecten

Projecten waarbij appartementen gecombineerd worden met commerciële ruimtes en bijvoorbeeld een ondergrondse parking zorgden in het verleden voor een aantal problemen. Oplossingen zoals appartementsmede-eigendom of recht van opstal waren te beperkt, ook in de tijd. Vandaag kan het opstalrecht – het recht om gebouwen op de grond van iemand anders in eigendom te hebben – eeuwigdurend zijn, en wordt het opgeheven als dat haar nut verliest (bijvoorbeeld wanneer een gebouw wordt gesloopt).

8. Duidelijkere regels over vruchtgebruik

Vruchtgebruik is een belangrijke bron van (familiale) conflicten. Wanneer bijvoorbeeld een van de ouders overlijdt, worden de kinderen standaard blote eigenaar, terwijl de langstlevende ouder het vruchtgebruik van de woning erft. Conflicten gaan vaak over wie er voor grote herstellingen moet opdraaien. In de huidige regeling is dat de blote eigenaar, maar volgens de nieuwe wet moet ook de vruchtgebruiker een duit in het zakje doen.

9. Mede-eigendom kan beëindigd worden

Ongehuwde koppels die samen een bouwgrond kopen, kunnen met de nieuwe wet de verkoop van de grond vorderen om de opbrengst te verdelen wanneer hun relatie eindigt. Dat kon vroeger niet.

Bronnen: De Tijd, Livios, ImmoSpector, Batibouw

Auteur: BEC

Share.

Leave A Reply