Binnenkort minder winkels in de straten

Share.

Jammer genoeg zullen sommige winkels niet meer openen na de lockdown. Wordt retailvastgoed goedkoper? Zimmo en Stadim zochten uit welke economische impact er te verwachten valt voor het retailvastgoed naar aanleiding van de coronacrisis.

Moeilijke tijden in zicht

De kleinhandel krijgt het ten gevolge van de lockdown-maatregelen zwaar te verduren. Er zijn aanhoudende nieuwsberichten over zowel ketens als kleine ondernemingen die nu al in zwaar weer terechtkomen. Het betreft ondernemingen met vaak weinig reserves, die al flirtten met het faillissement, waarvoor deze crisis de spreekwoordelijke druppel vormt.

De onlineverkopen krijgen door de lockdown-maatregelen een enorme boost. Een deel van deze omzet zal ook na het opheffen van de maatregelen niet terugstromen naar de verkoop via fysieke winkels, de zogenaamde ‘stickiness’ van de onlineverkopen. Hierdoor zullen ook een aantal gezondere retailers na deze crisis het hoofd niet langer boven water kunnen houden, en zullen grote ketens overgaan tot het sluiten van filialen. Dat zal zich vooral manifesteren in de centra van kleinere steden met minder dan 60.000 inwoners, die het erg lastig zullen hebben om een kloppend winkelhart te behouden. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat de fashionsector volledig uit het straatbeeld zal verdwijnen, maar veel retailers in deze branche zullen moeten excelleren om te overleven.

Met uitzondering van supermarkten en andere voornamelijk op voeding gerichte retail, zal deze crisis een sterke weerslag hebben op de huurinkomsten van de eigenaars van retailvastgoed. Er is onder experts dan ook sterke eensgezindheid over de zware klappen die het retailvastgoed te verduren zal krijgen ten gevolge van de coronacrisis. Een aantal falingen en stopzettingen zullen leiden tot gederfde inkomsten en daarnaast zal een groot aantal heronderhandelingen zich opdringen. BVS, de beroepsvereniging van de vastgoedsector, gaf vastgoedeigenaars het advies om in een aantal gevallen voor de maanden april en mei maar 50 procent van de huur te innen.

De coronacrisis zal een structurele impact hebben op het retailvastgoed, dat zo goed als zeker substantieel zal krimpen in omvang. Stijgende leegstand en huurinkomstenrisico op korte termijn zullen evolueren in structureel dalende huurprijzen en finaal tot herbestemming van een deel van het patrimonium naar andere functies. De GVV ‘Retail Estates’, gespecialiseerd in Belgisch en Nederlands winkelvastgoed, kende in de eerste helft van maart een daling van de aandelenwaarde van meer dan 50 procent, met slechts een beperkte relance in april. Deze crisis legt alle risico’s van winkelvastgoed bloot en zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een aanhoudende afwaardering van veel segmenten in het retailvastgoed, vooral dan op B-locaties.

Share.

Leave A Reply