Een handelspand verhuren: een slimme investering?

Share.

Ben je van plan om te investeren in vastgoed? Al eens gedacht aan retailvastgoed? Investeren in een handelspand brengt zowel voor- als nadelen met zich mee. Wij geven je wat meer uitleg.

Investeren in een handelspand

Bij een nieuwbouwappartement ligt het huurrendement ongeveer op drie procent, terwijl dit bij handelspanden gemiddeld tussen vijf en zes procent ligt. Toch moet je bij handelspanden het verhoogde risico in het achterhoofd houden. De economische situatie kan er namelijk voor zorgen dat je huurder zijn handelsactiviteit plots moet stopzetten en dus ook zijn huur stopzet. Je wordt bovendien zwaarder belast op de verhuur van een handelspand dan op het verhuren van een woning. Deze meerkost kan je echter inrekenen in de huurprijs. 

De duur van de huurovereenkomst

Heb je een handelspand gekocht, maar heb je het zelf eigenlijk niet nodig? Dan is een handelspand verhuren de beste oplossing. Je moet hierbij wel goed op de hoogte zijn van enkele juridische zaken. De duur van de overeenkomst moet minimaal negen jaar bedragen. Dit is een voordeel tegenover de verhuur van appartementen of woningen waarbij de duur slechts drie jaar bedraagt. Je moet dus pas na lange tijd opnieuw op zoek moet naar een nieuwe huurder. Na elke drie jaar kunnen zowel huurder als verhuurder het contract echter opzeggen. Dit moet wel goed op voorhand meegedeeld worden aan de andere partij. Als verhuurder kan je echter enkel opzeggen indien je het handelspand toch voor persoonlijk gebruik wenst te gebruiken.

De huur kan tot drie keer vernieuwd worden en bedraagt telkens minimum 9 jaar. Een voorwaarde is wel dat de huurder nog steeds dezelfde handel drijft. Indien de handelsactiviteit verandert, moet jij daarvoor als verhuurder toelating geven. Zonder toelating heeft de huurder geen recht op huurvernieuwing. De huurder moet deze aanvraag bovendien op tijd indienen.

Herziening van de huurprijs

Na elke drie jaar kunnen beide partijen aan de vrederechter een herziening van de huurprijs vragen. Hierbij moet je wel kunnen aantonen dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden met minimum 15% gestegen of gedaald is. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een verhoging van de verbouwingskosten of een verandering van de handelswaarde in de omgeving. Deze verandering moet gedurende drie jaar gevolgen hebben.

Vind je niemand dat jouw pand wil huren? Roep de hulp in van een makelaar.

Share.