Deze kosten heb je bij de aankoop van je eerste woning

Share.

 Om een zware financiële kater te voorkomen bij de aankoop van een eerste woning kan je de kosten allemaal netjes op een rij zetten. Bovenop de aankoopprijs komen er namelijk nog een aantal bijkomende kosten. Het maakt overigens een verschil uit waar je een huis of appartement koopt en of je een bestaande- dan wel een nieuwbouwwoning koopt.

1.    Registratierechten

 • Bestaande woning

Als koper van een bestaande woning betaal je op de aankoopsom registratierechten die 10% bedragen in Vlaanderen en 12,50% in Wallonië en Brussel. In het geval van woningen met een klein beschrijf – een kadastraal inkomen lager dan 745 euro – kan je onder bepaalde voorwaarden een verlaagd tarief genieten van 5% in Vlaanderen en 6% in Wallonië.

 • Nieuwbouwwoning

Als je een nieuwbouwwoning koopt, ligt je instapkost hoger. Op je bouwgrond betaal je naargelang het gewest 10 of 12,5% registratierechten en op de constructie zelf betaal je nog eens 21% BTW.

Soms betaal je BTW in plaats van registratierechten op de grond. Dit is het geval als de grond en het nieuwe gebouw tegelijkertijd verkocht worden door een en dezelfde verkoper. Koop je de grond bij een eerste bedrijf en de nieuwbouw bij een tweede, dan betaal je 10% of 12,50% registratierechten naargelang het gewest op het grondgedeelte en 21% op het gebouwgedeelte.

Idem als je eerst de grond koopt (via een verkoop op plan, maar nog niet gebouwd) en pas nadien het contract afsluit om er een nieuwbouwwoning op te bouwen. Koop je alleen bouwgrond, dan betaal je registratierechten en geen BTW.

 • Openbare verkoop

Koop je je woning op een openbare verkoop en niet uit de hand, dan kan je aankoop verschillende procenten duurder worden. De kosten bij een openbare verkoop verschillen dan ook nog eens per gewest. Al die elementen samen kunnen aanleiding geven tot heel wat verwarring. Wie niet voor verrassingen wil komen te staan, kan zich dus beter op voorhand goed informeren door een financiële planner. 

Vrijstellingen van registratierechten

Wanneer je een huis of bouwgrond aankoopt en op datzelfde moment nog geen andere woning bezit, dan moet je in Vlaanderen geen registratierechten betalen op de eerste 15.000 euro van de aankoopsom. Dat is echter gebonden aan enkele regeltjes:

 • Het is je enige woning. Dat betekent dat je geen eigenaar mag zijn van een andere woning of bouwgrond.
 • Als je een woning aankoop, moet je je er vestigen binnen de 2 jaar. Bij een bouwgrond is dit 5 jaar na aankoop.
 • Je bent een natuurlijk persoon, dus geen vennootschap of vzw.
 • Je moet het volledige goed of eigendom verwerven. Vruchtgebruik is niet voldoende.
 • Voor jouw woning moet er een echte prijs zijn betaald. Een ruildeal is dus een no-go.
 • De woning of bouwgrond ligt in het Vlaamse Gewest.

In Brussel is het mogelijk om een vrijstelling van registratierechten te krijgen op de eerste schijf van 175.000 EUR van de aankoopprijs van de eerste woning. In Brussel zijn er wel enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Deze vind je hier!

Bij twijfel is het raadzaam om je situatie voor te leggen bij een notaris.

2.    De notariskosten

De notaris mag ook zijn brood verdienen en dus moeten bij een woningtransactie notariskosten worden betaald. De koper betaalt de notaris voor het opstellen van de eigendomsakte van de woning, waarbij het bedrag afhankelijk is van de aankoopprijs. In geval van grote bedragen daalt het tarief.

Daar komt nog eens een vaste aktekost bovenop, waar je mag rekenen op een bedrag in de buurt van 600 euro. Om de juiste kosten van de notaris te kennen, kan je een simulatie van je project doen op notaris.be.

3.    De kosten verbonden aan het afsluiten van de lening

Het kopen of het verbouwen van een woning kost veel geld en in de meeste gevallen moet daarvoor geleend worden. De koper betaalt 0,30% inschrijvingsrecht op het geleende bedrag, verhoogd met de aanhorigheden, de kosten die de bank zal moeten maken om het bedrag in kwestie te recupereren van de klant. 

4.    Dossierkosten

Dossierkosten zijn de kredietkosten die aan de bank moeten betaald worden. Over dit bedrag valt meestal te onderhandelen en in bepaalde gevallen zal de bank de dossierkosten zelfs willen schrappen.

Huurder wordt verhuurder

5.    Bijkomende opmetingen door de landmeter

Vaak moet in geval van de aankoop van bouwgrond een opmeting gedaan worden en in dat geval moet natuurlijk ook de landmeter vergoed worden. De kostprijs hiervan valt eveneens ten laste van de koper.

Kijk in geval van de aankoop van een eerste woning altijd verder dan de neus lang is, want het totale kostenplaatje kan uiteindelijk hoger oplopen dan aanvankelijk was gedacht. Het is zeker geen overbodig advies om op voorhand het huiswerk goed te doen en reken ook eventuele verzekeringen mee. Op Zimmo heb je alvast bij elk pand een kostenraming. Probeer het zeker uit!

Auteur: JST
Bron: Vlaamse Overheid

Share.

3 Comments

 1. Belinda De Bruyn on

  Ik dacht dat er in Brussels een ‘abattement’ was voor wat betreft de 12,5 % registratierechten op een schijf van 175 000 € indien het aankoop eerste woning betreft. U hebt het over 60 000 tot 75 000 €. Kan u dit uitklaren aub?

  • Dag Belinda,
   Het artikel dateerde uit mei 2016, wanneer er toen inderdaad een vrijstelling tot 60.000 euro telde. Sinds 1 januari 2017 is dit veranderd. Bedankt voor het melden! We hebben dit alvast aangepast in het artikel. ^Yannick

   • Belinda De Bruyn on

    ja zou goed zijn dat jullie toch een beetje opletten met newsletters te sturen waarin dergelijke verkeerde info wordt gegeven….

Leave A Reply