Ben je verplicht om te bouwen op bouwgrond?

Share.

Belgen staan erom bekend om een baksteen in de maag te hebben. Een huisje bouwen zit dus in ons bloed. Maar om te bouwen is er kapitaal nodig en de aanschaf van een bouwgrond is al een grote hap uit je budget. Mag je dan een bouwgrond kopen en deze ongebouwd laten voor een bepaalde periode?

Situatie: Thomas en Sarah huren momenteel een woning en sparen op eigen tempo voor een huis. Plots botsen ze op een stukje bouwgrond, niet ver van familie, vrienden en het werk. Het is nu of nooit om daar hun eigen huisje uit de grond te stampen. Maar ze hebben enkel voldoende kapitaal om te lenen voor een bouwgrond. Kunnen ze het dan kopen en pas over enkele jaren -na wat sparen- beginnen aan de bouw?

Mag dat?

Wettelijk gezien ben je niet verplicht om binnen een bepaalde periode na de aanschaf van de bouwgrond te bouwen. Er staan dus geen algemene boetes op het onbebouwd laten van je bouwgrond. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de aankoop van een stuk bouwgrond van de gemeente. De gemeente kan dan bijvoorbeeld belastingen heffen op onbebouwde percelen.

Toch een bouwverplichting?

Waar je in het algemeen wettelijk niet verplicht bent om te bouwen op je bouwgrond, gelden er uiteraard nog uitzonderingen. Zo kunnen er altijd bouwverplichtingen in de verkavelingsvoorwaarden staan. Je kan dit dus best even navragen bij de verkoper en dat laten vastleggen in de compromis en notariële akte. Je kan daarnaast je notaris nazicht laten doen op de dienst Stedenbouw.

Over het algemeen komt dit niet voor bij een particuliere verkoop van de bouwgrond. Koop je de grond aan van een bouwonderneming of een gemeente, dan is de kans zeer groot dat je toch verplicht bent om te bouwen. Hou je je er niet aan, dan kan het zijn dat de koop wordt ontbonden of dat je een schadevergoeding moet betalen. Alles hangt af van de voorwaarden in de overeenkomst.

Sociale verkaveling

Daarnaast kan je ook -indien je voldoet aan de voorwaarden- een bouwgrond aankopen bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Volgens de algemene termijn ben je hier verplicht om er een woning op te bouwen die op vier jaar tijd -vanaf de ondertekening van de aankoopakte- winddicht moet zijn.

Ben je binnen die periode van vier jaar nog niet gestart met bouwen? Dan wordt de verkoop ontbonden. Ben je wel gestart, maar is de woning nog niet winddicht? Dan geldt de regel dat je vanaf het vijfde jaar ieder jaar een schadevergoeding betaalt die op voorhand is vastgelegd in de akte.

Ook op Zimmo vind je heel wat bouwgronden, zoals de foto’s links en rechts.

Waarom je misschien wel wil bouwen

Er zijn uiteraard redenen om een bouwgrond aan te kopen zonder te bouwen, maar wist je dat je door het kopen van -en bouwen op- je bouwgrond korting krijgt op je registratierechten? Dat is het zogeheten abattement. Wanneer je nog geen eigenaar bent van een woning of bouwgrond, dan kan je 10% krijgen op de eerste schijf van 15.000 euro.

De voorwaarden

  • Je bent een natuurlijk persoon en geen bedrijf.
  • De bouwgrond is het enige eigendom van beide kopers.
  • Je hebt de volledige eigendom van de woning. Enkel vruchtgebruik telt niet.
  • Binnen de vijf jaar woon je in een gebouwde woning.
  • Je gebouwde woning is jouw hoofdverblijfplaats.
  • De woning of bouwgrond ligt in het Vlaamse Gewest.
  • Je moet de volle eigendom van de woning hebben. Vruchtgebruik volstaat niet.

Van bouwgrond naar een prachtig huis!

Nog verplichtingen?

Heel wat mensen denken dat je een bouwgrond koopt, nadien bouwt en dat de kous daarmee af is. Wanneer je een bouwgrond aankoopt, kan je best -naast de eventuele bouwverplichting- op volgende punten letten.

  • Mag je zelf de aannemer kiezen? Zo zijn er projectontwikkelaars die gronden aanbieden, op voorwaarde dat je ook met hen bouwt.
  • Is de grond vrij van (hypothecaire) lasten, schulden en leningen? Ga dit na met de verkoper voor je handtekent.
  • Aan welke stedenbouwkundige voorschriften is de bouwgrond onderworpen? Dat betekent dat de bouw van je woning moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit kan gaan van de hoogte van de woning, tot het type bebouwing: open, halfopen of gesloten.

Bouwgrond kopen? Ga dus zeker alles na! Veel succes!

Bron: Vlaamse Overheid

Share.