Hoeveel eigen inbreng heb je nodig bij een lening?

Share.

Wie op zoek gaat naar een woning, klopt daarbij in de meeste gevallen aan bij de bank om de nodige centjes. Maar die kredietverstrekker wil uiteraard ook aan het eind van de rit dat bedrag met de nodige interest terugzien. Daarom wordt er verwacht dat zij die aankloppen om een woonlening, al de nodige eigen inbreng bij elkaar hebben gespaard.

Stijn en Silke besluiten om na enkele jaren huren op zoek te gaan naar een nieuwe thuis. Vermits ze net getrouwd zijn en een kindje hebben gekregen, was het sparen nogal moeilijk. Eigen inbreng is daarom erg beperkt. Kunnen Stijn en Silke dan wel een woonlening verkrijgen?

Hoeveel % kan je lenen van het totale bedrag?

Uiteraard zijn er heel wat factoren die bepalen hoeveel je kan lenen en bijgevolg ook hoeveel procent dit is van het aankoopbedrag. Want naast de prijs van een woning, zijn er nog onder andere registratierechten en notariskosten die je dient neer te tellen. Er wordt van de bank steeds vaker verwacht dat je deze kosten kan betalen zonder te lenen. De hoogte van deze kosten zijn uiteraard afhankelijk van de aankoopprijs van de woning.

Daarnaast wil de bank weten voor welke woning je precies een lening aan wil gaan. Er wordt daarbij rekening gehouden met de ongeschreven vuistregel waarbij je  90% van het aankoopbedrag kan lenen. 10% van het aankoopbedrag zou je zelf moeten neertellen, wat voor heel wat huizenjagers een doorn in het oog is. Concreet betekent dat dat je bij een woning met een aankoopprijs van 300.000 euro, je zelf al minstens een spaarpotje bezit van om en bij de 30.000 euro.

Kan je aan 100% lenen?

De regel van 90% houden we in het achterhoofd, maar is zeker algemene vereiste wanneer je wil gaan lenen. Ook al zijn sommige banken eerder geneigd een lening te verschaffen aan zij met een spaarpotje, kan je bij sommige kredietverstrekkers wel terecht voor het volledige aankoopbedrag voor je woning. Dit geeft heel wat mensen ademruimte om toch niet alle spaarcentjes in de lening te steken.

Vergeet ook hier de registratierechten en notariskosten niet. Deze leg je in dit geval nog steeds op tafel met jouw eigen inbreng. Helaas staat niet elke bank hiervoor te springen, maar indien je toch een ruimer percentage van de aankoopprijs leent, des te minder voordelig de rentevoet kan worden. Een lening aan 100% lijkt voor vele kredietverstrekkers de limiet.

En toch, de lening aan 125%

Daar waar je bij de meeste kredietverstrekkers al serieus moet onderhandelen om een gunstige lening te bekomen aan 100%, zijn er enkelen die nog een klein stapje verder gaan en de mogelijkheid aanbieden voor een lening met een quotiteit van 125%. Dat betekent dat je voor een woning van 300.000 euro een goede 75.000 euro extra zou kunnen lenen om naast het aankoopbedrag ook de notariskosten en registratierechten te betalen.

Let wel, in dit geval heb je twee kredieten: enerzijds het hypothecair krediet op lange termijn (max. 30 jaar) voor het aankoopbedrag van je woning en anderzijds het hypothecair krediet op korte termijn (max. 10 jaar) voor alle extra kosten bij een woonlening zoals onder andere de registratierechten, de notariskosten en de schuldsaldoverzekering. Enkel de dossierkosten van de notaris dien je bij het verlijden van de akte nog neer te tellen.

Wil je zelf een simulatie van je hypothecaire lening? Dat kan via deze tool! hoeveel je kan lenen, doe dan zeker de test via onze leensimulator

Share.