Nieuwe regels rond overstromingsgevoeligheid vanaf 1 januari 2023

Share.

Op 1 januari verandert er heel wat op vlak van de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid. Het onderscheid tussen effectief en mogelijk overstromingsgevoelig verdwijnt, in de plaats komt er een zogenaamde P– en G-score en nieuwe waterkaarten. Wij leggen je haarfijn uit wat er allemaal wijzigt en welke impact dit heeft wanneer je vanaf 2023 een woning te koop of te huur zet.

Effectief en mogelijk overstromingsgevoelig

In Vlaanderen liggen naar schatting meer dan 200.000 woningen in een overstromingsgevoelig gebied. Niet elk van deze woningen staat meteen onder water. Tot op heden werd er een verschil gemaakt tussen een woning die gelegen is in effectief of mogelijk overstromingsgebied:

  • Een effectief overstromingsgevoelig gebied verwijst naar zones die recentelijk onder water zijn gelopen of waarvan modellen aantonen dat ze om de 100 jaar of frequenter overstromen.
  • Een mogelijk overstromingsgevoelig gebied betekent dat het gebied enkel bij extreme weersomstandigheden of dijkbreuken zal overstromen.

Dit onderscheid verdwijnt en wordt vervangen door een P(erceel)-score en een G(ebouw)-score.

P- en G-score

Het risico op overstroming wordt vanaf 1 januari 2023 dus verduidelijkt met een nieuwe score: een P-score voor percelen zoals een (bouw)grond, weiland, natuurgebied, bos …, en als het perceel bebouwd is een G-score voor het gebouw of de gebouwen op dat perceel. Beide scores zal je moeten vermelden wanneer je een woning verkoopt. 

De Perceel-score en Gebouw-score worden onderverdeeld in 4 klassen van A tot en met D en naargelang de overstromingsbron (regen, vanuit de zee of vanuit rivieren): 

  • klasse A: geen overstroming gemodelleerd
  • klasse B: kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering (sc2050);
  • klasse C: kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat;
  • klasse D: middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat.

Klasse C en D zijn vergelijkbaar met de huidige effectief overstromingsgevoelige gebieden, waarbij D het meest overstromingsgevoelig is. Via de Watertoets van de Vlaamse Overheid kan je checken wat de overstromingskans van jouw perceel (P-score) en/of gebouw (G-score) is. Daarnaast kan je ook een overstromingsrapport genereren.

Gevolgen bij klasse D? 

Heb je een P- en/of G-score in klasse D? Dan zal je ook het overstromingssymbool moeten vermelden in je vastgoedadvertentie. Staat je zoekertje nu al online? Dan raden we je aan de score vanaf 1 januari 2023 toe te voegen om discussies achteraf te vermijden.  

Notariële akte

Vanaf 1 april 2023 zullen notarissen en vastgoedkantoren dit overstromingsrapport ook moeten toevoegen bij elke onderhandse en authentieke akte van verkoop en verhuring voor meer dan negen jaar. Ben je het zelf niet eens met de score die je perceel of gebouw krijgt, dan kan je volledig vrijblijvend een overstromingsattest aanvragen bij een gecertificeerde deskundige. 

De informatieplicht verplicht je namelijk om kandidaat-kopers en -huurders te informeren wanneer jouw onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt. 

Nieuwe overstromingskaarten

De nieuwe regels komen er dan ook samen met de nieuwe overstromingskaarten, die op regelmatige basis zullen geactualiseerd worden. Zowel een overstromingsrapport als een overstromingsattest blijven daarom slechts maximaal één jaar geldig.

Waar je zoal rekening mee moet houden als je een woning koopt in overstromingsgevoelig gebied, lees je in ons artikel ‘Een woning kopen in overstromingsgevoelig gebied? Dit moet je weten!‘.

Auteur: PJG

Share.