Je woning door meerdere makelaars tegelijk te koop stellen: kan dat?

Share.

Je wilt je huis, grond of appartement te koop zetten? Gelukkig heb je verschillende opties om je woning te verkopen: je kan de klus volledig zelf voor je rekening nemen, of een makelaar of notaris de verkoop laten regelen. Stel dat je de verkoop zo snel mogelijk achter de rug wil hebben, kan je dan ook meerdere makelaars tegelijk de opdracht toevertrouwen? Het antwoord is ja, maar je moet wel rekening houden met het type contract dat je met de makelaars afsluit.

Exclusief contract

Wanneer je een exclusief contract tekent, geef je als verkoper aan één vastgoedmakelaar de opdracht om je woning te verkopen. In dit geval mag je zelfs de woning niet zelf verkopen aan een kennis of familielid. Schend je deze exclusiviteitsvoorwaarde toch, dan kan de vastgoedmakelaar een vergoeding van maximum 75% van het ereloon bij verkoop (doorgaans 3 à 4 procent van de verkoopprijs) eisen. De voorwaarde geldt vanaf het moment waarop een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) wordt getekend of wanneer een schriftelijk bod wordt gedaan door een kandidaat-koper.

Co-exclusief contract

Via een zogenaamde co-exclusieve bemiddelingsopdracht kun je wél meerdere vastgoedmakelaars tegelijk de opdracht geven om een geschikte kandidaat-koper te vinden. Dit gebeurt steeds in onderling overleg met de betrokken makelaars. De makelaars spreken dan onderling de verdeling van het ereloon af: zo kan bijvoorbeeld beslist worden dat het ereloon enkel toekomt aan de makelaar die als eerste een koper vindt die de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekent of een geldig schriftelijk bod overhandigt.

Bij dit co-exclusief contract moeten vooraf dus duidelijke contractuele afspraken gemaakt worden tussen de verschillende makelaars, zoals bijvoorbeeld het samenstellen van het dossier en de opvraging van bepaalde stukken, het uitwisselen van informatie tussen de makelaars… De bemiddelende makelaars zijn verplicht om elkaar op de hoogte te houden wanneer de verkoop- of optieovereenkomst afgesloten is, zodat de andere makelaars weten dat de opdracht voor hen erop zit.

Niet-exclusief contract

Door enkel te werken met niet-exclusieve contracten, kan je perfect elke vorm van exclusiviteit uitsluiten. Dit wil zeggen dat niet één persoon instaat voor de verkoop, maar ook meerdere andere personen. Je bent hierdoor niet eens beperkt tot makelaars: ook jijzelf, de notaris of om het even welke derde kan de verkoop realiseren. Je zal enkel een ereloon moeten betalen aan de vastgoedmakelaar die het bewijs kan leveren van zijn tussenkomst bij de verkoop.

En dat is meteen ook een belangrijk nadeel van dit werken op niet-exclusieve basis: het laat vrij veel ruimte voor mogelijke discussies. Vastgoedmakelaars of derden kunnen volstrekt los van elkaar een kandidaat-koper voor het pand zoeken, zonder enige vorm van samenwerking. Heeft de uiteindelijke koper met meerdere makelaars contact gehad, loop je ook het risico dat je met meerdere ereloonclaims geconfronteerd zal worden. Hou hier dus zeker rekening mee bij de opmaak van de verschillende overeenkomsten, en stel eventueel voorwaarden rond het bewijs van tussenkomst op.

Op meerdere paarden wedden: zinvol of niet?

Dat hangt natuurlijk ook af van je specifieke dossier, je kennis van de regio en de vastgoedmarkt en de tijdspanne waarin je wil verkopen. In de realiteit heeft een bemiddelingsopdracht via een vastgoedmakelaar meestal een exclusief karakter. Toch kan ook een co-exclusieve opdracht best wel interessant zijn doordat je meerdere makelaars met een bijzondere kennis over de regio kunt inschakelen. Het belangrijkste is uiteindelijk om steeds duidelijkheid te scheppen over de werkwijze, met elke makelaar waarmee je in zee gaat, en tot een gezamenlijk akkoord te komen waar iedereen zich in kan vinden.

Met medewerking van CIB

Share.